Udostępnianie akt z Archiwum PG

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną  Archiwum Politechniki Gdańskiej informuje, że od 3 sierpnia br., dokumentacja potrzebna do bieżącej działalności dziekanatów i jednostek organizacyjnych PG będzie udostępniana po wcześniejszym kontakcie mailowym (e-mail: archiwum_pg@pg.edu.pl). Wysłanie maila będzie równoznaczne z udostępnieniem/wypożyczeniem teczki. Przygotowana dokumentacja (teczki) będzie przekazywana z Archiwum PG do skrytek w Kancelarii Głównej mieszczącej się w Audytorium Novum.
Zwrot wypożyczonej dokumentacji (teczki) następuje poprzez umieszczenie jej  w skrytce DOAD-u w Kancelarii Głównej. Prosimy o odpowiednie przekazywanie teczek zawierających dane poufne, koperty powinny być zaklejone i oznaczone dopiskiem "Dane poufne".

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z archiwistą Joanną Miotk (tel.: 348 66 34, e-mail: archiwum_pg.edu.pl)