W sprawach związanych z działaniem systemu EZD prosimy o kontakt:

POMOC EZD
Audytorium Novum, p. 16
tel. +48 58 348 66 35
kom. +48 797 306 030
ezd@pg.edu.pl

Nazwa pisma Skrócony opis Treść do pobrania (link)
Zarządzenie Rektora nr 79/2020
z 3 grudnia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych t.j. instrukcji kancelaryjnej Politechniki Gdańskiej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej. Treść Zarządzenia Rektora nr 79/2020
Zarządzenie Rektora nr 8/2018
z 7 marca 2018 r.
w sprawie: zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz powoływania Rektorskiej Komisji ds. Systemu EZD na Politechnice Gdańskiej. Treść Zarządzenia Rektora nr 8/2018
Pismo okólne Rektora nr 10/2020
z 20 marca 2020 r.
w sprawie: procedowania wniosków o zakup lub przedłużenie ważności kwalifikowanego podpisu elektr o nicznego . Treść Pisma okólnego Rektora nr 10/2020
Pismo okólne Rektora nr 30/2018
z 20 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i zmiany Koordynatora Czynności Kancelaryjnych. Treść Pisma okólnego Rektora nr 30/2018
Pismo okólne Rektora nr 7/2018
z 7 marca 2018 r.
w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), Głównego koordynatora Systemu EZD, Koordynatora Czynności Kancelaryjnych oraz Administratora ds. Technicznych Systemu EZD. Treść Pisma okólnego Rektora nr 7/2018
Pismo okólne Rektora nr 8/2018
z 7 marca 2018 r.
w sprawie: odbierania i wysyłania pism z konta instytucjonalnego Politechniki Gdańskiej na platformie ePUAP za pomocą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Treść Pisma okólnego Rektora nr 8/2018