====================================
W sprawach związanych z obsługą myTNT prosimy o kontakt:

mgr Agnieszka Chwazik
tel. (58) 348 66 69
Audytorium Novum, p. 16
e-mail: ezd@pg.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Główny Koordynator Systemu EZD
tel. (58) 348 66 51
Audytorium Novum, p. 15
e-mail: ezd@pg.edu.pl
====================================

Usługi kurierskie myTNT

Dnia 3.12.2019r. została podpisana umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług transportowych (usługi kurierskie) z firmą TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa znajduje się pod adresem <<LINK>>

Od 2.01.2020r. jednostką realizującą umowę ze strony Politechniki Gdańskiej jest Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów (DOAD), który rozlicza fakturę zbiorczą za usługi kurierskie dla całej PG, a następnie przekazuje ją bezpośrednio do Kwestury. Jednostki zobowiązuje się do racjonalnego korzystania z usług kurierskich, tylko w uzasadnionych przypadkach. W pozostałych sytuacjach, kiedy nie jest wymagana usługa kurierska, wskazane jest korzystanie z usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską.

Do obsługi umowy z firmą  TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. służy dedykowany zewnętrzny system myTNT dostępny pod adresem https://mytnt.tnt.com/, poprzez który należy zamawiać kurierów w ramach podpisanej umowy. W powyższym systemie zostało utworzone konto Politechniki Gdańskiej pod unikalnym numerem klienta oraz z preferencyjnym cennikiem.

 

AKTYWACJA KONTA w myTNT

Wyznaczeni i upoważnieni pracownicy do obsługi systemu oraz zamawiania usługi kurierskiej w danej jednostce organizacyjnej, przez kierownika jednostki organizacyjnej (KJO), powinny dostarczyć upoważnienie (dostępne pod adresem <<LINK do UPOWAŻNIENIA>>) do skrytki DOAD w Kancelarii Głównej PG. Po weryfikacji i nadaniu uprawnień przez administratora systemu informatycznego (ASI), na adres e-mailowy podany w upoważnieniu, zostanie wysłane zaproszenie z systemu myTNT, z linkiem aktywacyjnym.
 

UWAGA !!!
W przypadku nieotrzymania wiadomości wskazane jest sprawdzenie folderu SPAM.

Dostęp do konta w systemie myTNT będzie możliwy po jego aktywacji oraz nadaniu hasła. W przypadku zmiany jednostki zatrudniającej lub zakończenia zatrudnienia należy anulować dostęp do systemu dla danego pracownika pisząc na adres: ezd@pg.edu.pl.