W sprawach związanych z niszczeniem, archiwizowaniem dokumentów prosimy o kontakt:

mgr Joanna Miotk
Gmach Główny, p. 69
tel. +48 58 348 66 34
e-mail: joanna.miotk@pg.edu.pl

Nadzór nad  gromadzeniem oraz ewidencja, przechowywanie, zabezpieczanie, udostępnianie i brakowanie wytworzonej w Politechnice Gdańskiej dokumentacji,  tj.:

  1. sprawowanie nadzoru nad zasobem archiwalnym,
  2. przyjmowanie i zabezpieczanie dokumentacji,
  3. ewidencja i opracowanie posiadanych materiałów archiwalnych,
  4. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  5. udostępnianie dokumentacji do celów administracyjnych i naukowych,
  6. digitalizacja zasobu archiwalnego,
  7. informacja archiwalna,
  8. dbanie o zgodność przetwarzania informacji w PG z aktualnymi przepisami prawa.