Od niedawna postęp cyfryzacji dotyka również archiwa, które to pieczołowicie digitalizują swoje zasoby. Podobnie nasza Uczelnia w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej "Power 3.5" podjęła kroki mające na celu stworzenie elektronicznego archiwum dokumentów. Pozyskane kopie cyfrowe posiadanych materiałów przechowywane będą w systemie EZD.

Obecnie nie ma jednego niezawodnego nośnika danych: dokument papierowy ulega rozkładowi, podobnie urządzenia elektroniczne np. dyski komputerowe ulegają awariom. Pomimo tego zdobycze techniki górują nad tradycyjnymi sposobami pod względem możliwości przechowywania danych. Natomiast digitalizacja w pewien sposób zatrzymuje proces rozkładu archiwaliów i zabezpiecza znajdujące się na nich informacje. A tym samym pozwala na swobodne udostępnienianie gronu zainteresowanych. Materiały archiwalne znajdujące się w zasobie Archiwum Politechniki Gdańskiej sięgają początków uczelni, czyli 1945 roku. O wyselekcjonowaniu do digitalizacji decydują: czas wytworzenia, obecny stan materialny, kategoria archiwalna, wartość z punktu widzenia historycznego.

Digitalizacja Archiwum - stanowiska z projektu POWR.03.05.00-00-Z044/17
1) mgr Krystyna Dagga, specjalista, Gmach Główny p.69, (58) 347 29 47, krydagg@pg.edu.pl
2) mgr Adam Kuciński, specjalista, Gmach Główny p.50, adakucin@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" Dofinansowanie projektu z UE: 28 905 073,51 zł