W sprawach związanych z niszczeniem, archiwizowaniem dokumentów prosimy o kontakt:

mgr Joanna Miotk
Gmach Główny, p. 69
tel. +48 58 348 66 34
e-mail: joanna.miotk@pg.edu.pl