====================================
W sprawach związanych z obsługą myTNT prosimy o kontakt:

mgr Agnieszka Chwazik
tel. (58) 348 66 69
Audytorium Novum, p. 16
e-mail: ezd@pg.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Główny Koordynator Systemu EZD
tel. (58) 348 66 51
Audytorium Novum, p. 15
e-mail: ezd@pg.edu.pl
====================================