Wnioski, w formie elektronicznej, z prośbą o udostępnienie lub wypożyczenie dokumentacji archiwalnej należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: https://epuap.gov.pl/

Błąd połączenia z API.