===================================

Kontakt w sprawach związanych z przedłużaniem lub nowymi podpisami elektronicznymi:

mgr Maja Sobucka
Agnieszka Czajka
Audytorium Novum, p. 18
tel. +48 58 348 66 79
tel. +48 797 307 154
e-mail: kancelaria@pg.edu.pl

===================================

Kontakt w sprawach technicznych, instalacji i konfiguracji podpisów elektronicznych oraz związanym z nimi oprogramowaniem:

Wojciech Godzwon
Gmach Główny p. 255A
tel. +48 58 348 66 83
tel. +48 664 164 472
e-mail: wojciech.godzwon@pg.edu.pl

===================================

Podpis elektroniczny w Certum

 

Poniżej procedura dla osób, które:

  1. pracują w Dziekanatach przy systemie ELS/ELD (Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktoranta)
  2. nie miały podpisów elektronicznych i nie posiadają ważnych certyfikatów podpisu elektronicznego

 

Procedura zakupu podpisu elektronicznego w Certum:

  1. Wypełnienie zamówienia podpisu zestawu kwalifikowanego dostępnego na stronie Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/xfy .
  2. Wydrukowanie wniosku na którym podpisuje się wraz z pieczątką dysponent środków finansowych danej jednostki/wydziału w dolnym lewym rogu.
  3. W lewym górnym rogu (pieczęć zamawiającego) wstawienie pieczątki danej jednostki. Każda jednostka pokrywa samodzielnie koszty zakupu zestawu.
  4. Przekazanie osobiście wniosku do Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów, Audytorium Novum, p.18, w celu wstępnej weryfikacji wniosków oraz wprowadzenia ich do Centralnego Rejestru Podpisów Elektronicznych (CRPE) Politechniki Gdańskiej.
  5. Po ustaleniu terminu spotkania z firmą Certum zostaje zaproszona osoba wnioskująca wraz z  jej dowodem osobistym do Audytorium Novum p. 18, w celu weryfikacji osoby i wypełnienia stosownych dokumentów przez przedstawiciela firmy Certum. Następnie zostaje wydany nieaktywny zestaw podpisu elektronicznego.
  6. Po podpisaniu pełnomocnictwo przez JM Rektora dokument zostaje wysłany do Certum, po jego weryfikacji w ciągu 24-48h na adres e-mailowy osoby wnioskującej przyjdzie informacja dot. aktywacji certyfikatu podpisu elektronicznego
  7. Aby aktywować certyfikat podpisu elektornicznego proszę przesłać otrzymany email na adres kancelaria@pg.edu.pl oraz umówić się na spotkanie w Audytorium Novum p. 18 pod tel. +48 58 348 66 79.

O zasadności zakupu podpisu elektronicznego dla pracowników Uczelni decyduje rektor/kanclerz/dziekan, zgodnie z zakresem kompetencji.

Reprentantem Uczelni odośnie umowy nr 066/BRIR19/OZK/2007 z dnia  31 lipca 2007 r.  na świadczenie usług certyfikacyjnych i dostawę elementów urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych jest Kanclerz mgr inż. Mariusz Miler, który ostatecznie akcpetuje wnioski dotyczące zamówienia zestawu kwalifikowanego.

Wnioski proszę składać w Dziale Obiegu i Archiwizacji Dokumentów u Mai Sobuckiej albo Agnieszki Czajki, Audytorium Novum, p.18, tel. +48 58 348 66 79.