===================================

Kontakt w sprawach związanych z podpisami elektronicznymi:

mgr Maja Sobucka
mgr Anna Szadkowska
Audytorium Novum, p. 18
tel. +48 58 348 66 79
tel. +48 797 307 154
e-mail: kancelaria@pg.edu.pl

===================================

Kontakt w sprawach technicznych związanych z podpisami elektronicznymi:

Wojciech Godzwon
Gmach Główny p. 255A
tel. +48 58 348 66 83
tel. +48 664 164 472
e-mail: wojciech.godzwon@pg.edu.pl

===================================

Nowy podpis elektroniczny z KIR (Krajowa Izba Rozliczeń)

 

Poniżej procedura dla osób, które:

 1. nie miały nigdy podpisów elektronicznych albo nie posiadają ważnego certyfikatu podpisu elektronicznego
 2. nie pracują w Dziekanatach przy systemie ELS/ELD (Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktoranta)

 

Procedura zakupu nowego podpisu elektronicznego w KIR:

 1. Wypełnienie zamówienia zestawu kwalifikowanego Szafir dostępnego na stronie Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/xfy .
 2. Wydrukowanie wniosku w 2 egzemplarzach. Tylko na jednym egzemplarzu podpisuje się wraz z pieczątką dysponent środków finansowych danej jednostki/wydziału w dolnym lewym rogu.
 3. W lewym górnym rogu (pieczęć zamawiającego) wstawienie pieczątki danej jednostki. Każda jednostka pokrywa samodzielnie koszty zakupu zestawu.
 4. Przekazanie osobiście obu egzemplarzy do Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów, Audytorium Novum, p.17, w celu wstępnej weryfikacji wniosków oraz wprowadzenia ich do Centralnego Rejestru Podpisów Elektronicznych (CRPE) Politechniki Gdańskiej.
 5. Oba egzemplarze zostaną podpisane przez osobą upoważnioną – zgodnie z umową. Po podpisaniu wniosku przez osobę upoważnianą, 1 egzemplarz wraca do jednostki zamawiającej, a drugi pozostaje w DOAD.
 6. Na podstawie podpisanego wniosku osoba/jednostka odbiera osobiście w KIRze (adres i godziny otwarcia w punkcie 8) swój zestaw kwalifikowany. Każda jednostka samodzielnie odpowiada za zakup zestawu kwalifikowanego.
 7. Odbiór osobisty zestawu kwalifikowanego z dowodem osobistym:
  KIR - Regionalne Centrum Sprzedaży w Gdańsku
  80-890 Gdańsk,ul Heweliusza 11
  (Biurowiec obok CH Madison w Gdańsku)
  tel.: 22 545 55 55 lub 801 500 207 lub e-mail: gdansk@kir.pl
  pn - pt 8:00 - 16:00
  środa 8:00 - 17:00

O zasadności zakupu podpisu elektronicznego dla pracowników Uczelni decyduje rektor/kanclerz/dziekan, zgodnie z zakresem kompetencji.

Do czasu renegocjacji umowy o nr 066/BRIR19/OZK/2007 z dnia  31 lipca 2007 r.  na świadczenie usług certyfikacyjnych i dostawę elementów urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz wyznaczenia nowego reprezentanta z Uczelni wnioski dotyczące zamówienia zestawu kwalifikowanego będzie podpisywał JM Rektor Krzysztof Wilde.

Wnioski proszę składać w Dziale Obiegu i Archiwizacji Dokumentów u pani mgr Mai Sobuckiej, Audytorium Novum, p.18, tel. +48 58 348 66 79.