===================================

Kontakt w sprawach związanych z przedłużaniem lub nowymi podpisami elektronicznymi:

mgr Maja Sobucka
Agnieszka Czajka
Audytorium Novum, p. 18
tel. +48 58 348 66 79
tel. +48 797 307 154
e-mail: kancelaria@pg.edu.pl

===================================

Kontakt w sprawach technicznych, instalacji i konfiguracji podpisów elektronicznych oraz związanym z nimi oprogramowaniem:

Wojciech Godzwon
Gmach Główny p. 255A
tel. +48 58 348 66 83
tel. +48 664 164 472
e-mail: wojciech.godzwon@pg.edu.pl

===================================

Konfiguracja podpisu w EZD:
Instrukcja dotycząca konfiguracji znajduje się w repozytorium.

Nowy podpis elektroniczny z KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa)

 

Poniżej procedura dla osób, które:

 1. nie miały nigdy podpisów elektronicznych albo nie posiadają ważnego certyfikatu podpisu elektronicznego
 2. pracują w Dziekanatach przy systemie ELS/ELD (Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktoranta)
 3. obsługują Elektroniczne Legitymacje Służbowe Nauczyciela Akademickiego (ELSNA)

 

Procedura zakupu nowego podpisu elektronicznego w KIR:

 1. Wypełnienie zamówienia zestawu kwalifikowanego Szafir dostępnego na stronie Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/xfy .
 2. Wydrukowanie wniosku w 2 egzemplarzach. Tylko na jednym egzemplarzu podpisuje się wraz z pieczątką dysponent środków finansowych danej jednostki/wydziału w dolnym lewym rogu.
  2. A) W przypadku osób pracujących w Dziekantach w części D w polu nr 9 wniosku należy podać informację: Osoba upoważniona do wystawiania legitymacji studenckiej ALBO Osoba upoważniona do wystawiania legitymacji dokotorana.
  2. B) W przypadku osób obsługujących ELSNA w części D w polu nr 9 wniosku należy podać informację: upoważniony do wystawiania legitymacji albo upoważniona do wystawiania legitymacji.
 3. W lewym górnym rogu (pieczęć zamawiającego) wstawienie pieczątki danej jednostki. Każda jednostka pokrywa samodzielnie koszty zakupu zestawu.
 4. Przekazanie osobiście obu egzemplarzy do Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów, Audytorium Novum, p.18, w celu wstępnej weryfikacji wniosków oraz wprowadzenia ich do Centralnego Rejestru Podpisów Elektronicznych (CRPE) Politechniki Gdańskiej.
 5. Oba egzemplarze zostaną podpisane przez osobą upoważnioną – zgodnie z umową. Po podpisaniu wniosku przez osobę upoważnianą, 1 egzemplarz wraca do jednostki zamawiającej, a drugi pozostaje w DOAD.
 6. Na podstawie podpisanego wniosku osoba/jednostka odbiera osobiście w KIRze (adres i godziny otwarcia w punkcie 7) swój zestaw kwalifikowany. Każda jednostka samodzielnie odpowiada za zakup zestawu kwalifikowanego.
 7. Odbiór osobisty zestawu kwalifikowanego z dowodem osobistym i oryginałem wniosku:
  KIR - Regionalne Centrum Sprzedaży w Gdańsku
  80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, piętro nr 6 (pokój po lewej stronie, po wyjściu z windy)
  (Biurowiec obok CH Madison w Gdańsku)
  tel.: 22 545 55 55 lub 801 500 207 lub e-mail: gdansk@kir.pl
  godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 15:00

Skrócona procedura realizacji zakupu nowego podpisu - https://repos.pg.edu.pl/d/6ok

--------------------

O zasadności zakupu podpisu elektronicznego dla pracowników Uczelni decyduje rektor/kanclerz/dziekan, zgodnie z zakresem kompetencji.

Reprezentantem Uczelni odnośnie umowy nr 066/BRIR19/OZK/2007 z dnia  31 lipca 2007 r.  na świadczenie usług certyfikacyjnych i dostawę elementów urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych jest Kanclerz mgr inż. Mariusz Miler, który ostatecznie akceptuje wnioski dotyczące zamówienia zestawu kwalifikowanego.

Wnioski proszę składać w Dziale Obiegu i Archiwizacji Dokumentów u Mai Sobuckiej albo Agnieszki Czajki, Audytorium Novum, p.18, tel. +48 58 348 66 79.