===================================

Kontakt w sprawach związanych z podpisami elektronicznymi:

mgr Maja Sobucka
mgr Anna Szadkowska
Audytorium Novum, p. 18
tel. +48 58 348 66 79
tel. +48 797 307 154
e-mail: kancelaria@pg.edu.pl

===================================

Kontakt w sprawach technicznych związanych z podpisami elektronicznymi:

Wojciech Godzwon
Gmach Główny p. 255A
tel. +48 58 348 66 83
tel. +48 664 164 472
e-mail: wojciech.godzwon@pg.edu.pl

===================================

Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego w KIR (Krajowa Izba Rozliczeń)

 

Poniżej procedura dla osób, które:

  1. posiadają ważny certyfikat podpisu elektronicznego (co najmniej 3 tygodnie do jego wygaśnięcia, trzeba wykonać całą procedurę przed upływem wygaśnięcia certyfikatu !!!)

 

Procedura odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego w KIR:

  1. Wypełnienie zamówienia zestawu kwalifikowanego Szafir dostępnego na stronie Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/xfy .
  2. Wydrukowanie 1 wniosku na którym podpisuje się wraz z pieczątką dysponent środków finansowych danej jednostki/wydziału w dolnym lewym rogu.
  3. W lewym górnym rogu (pieczęć zamawiającego) wstawienie pieczątki danej jednostki. Każda jednostka pokrywa samodzielnie koszty zakupu zestawu.
  4. Przekazanie osobiście wniosku do Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów, Audytorium Novum, p.18, w celu wstępnej weryfikacji wniosków oraz wprowadzenia ich do Centralnego Rejestru Podpisów Elektronicznych (CRPE) Politechniki Gdańskiej.
  5. Wniosek zostanie podpisany przez osobą upoważnioną – zgodnie z umową i wysłane do KIR w celu odnowienia certyfikatu on-line.
  6. Na podany adres e-mail we wniosku KIR wyśle informację o wszczęciu procedury odnowienia, którą proszę przekazać na adres kancelaria@pg.edu.pl oraz umówić się na spotkanie w Audytorium Novum, p. 18 pod tel. +48 58 348 66 79.
  7. Od uruchumienia procedury z pracownikami DOAD w ciągu 5 dni roboczych przyjdzie drugie e-mail który także proszę przekazać na adres kancelaria@pg.edu.pl oraz umówić się na spotkanie w Audytorium Novum, p. 18 pod tel. +48 58 348 66 79.
  8. Na drugim spotkaniu certyfikat zostanie odnowiony i zakończony zostanie proces aktywacji.

O zasadności zakupu podpisu elektronicznego dla pracowników Uczelni decyduje rektor/kanclerz/dziekan, zgodnie z zakresem kompetencji.

Do czasu renegocjacji umowy o nr 066/BRIR19/OZK/2007 z dnia  31 lipca 2007 r.  na świadczenie usług certyfikacyjnych i dostawę elementów urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz wyznaczenia nowego reprezentanta z Uczelni wnioski dotyczące zamówienia zestawu kwalifikowanego będzie podpisywał JM Rektor.

Wnioski proszę składać w Dziale Obiegu i Archiwizacji Dokumentów u pani mgr Mai Sobuckiej albo u pani mgr Anny Szadkowskiej, Audytorium Novum, p.18, tel. +48 58 348 66 79.