====================================
W sprawach związanych z obsługą ePUAP prosimy o kontakt:
mgr Maja Sobucka
tel. (58) 348 66 79
Audytorium Novum, p. 17
e-mail: epuap@pg.edu.pl

====================================
Administratorem konta instytucjonalnego PG jest:
mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Główny Koordynator Systemu EZD
tel. (58) 348 66 51
Audytorium Novum, p. 15
e-mail: krzysztof.brzezinski@pg.edu.pl
====================================

Wysyłanie pism poprzez ePUAP:
Instrukcja wysyłania pism poprzez ePUAP z wykorzystaniem systemu EZD znajduje się w repozytorium.

ePUAP jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która służy do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej. Pozwala ona każdemu obywatelowi, który założył profil zaufany, podpisywać i wysyłać pisma urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu.

Politechnika Gdańska posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem:
/politechnikagdanska/SkrytkaESP

Połącz z formularzem Pisma ogólnego >>

ePUAP jest nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów obsługuje konto instytucjonalne Politechniki Gdańskiej w zakresie:

  • nadzoru nad prawidłowym działaniem i konfiguracją skrzynki ESP,
  • odbieraniu przesyłek z ESP i kierowaniu ich do właściwych jednostek organizacyjnych,
  • dodawaniu użytkowników do konta Politechniki Gdańskiej,
  • zarządzania podskrytkami konta Politechniki Gdańskiej,
  • zgłaszania problemów z działaniem usług ePUAP do Service Desku Centralnego Ośrodka Informatyki.

Pisma elektroniczne przychodzące na konto instytucjonalne PG są automatycznie pobierane do systemu EZD, następnie Kancelaria Główna przekazuje do odpowiednich osób. Od 7 marca 2018, pismem okólnym nr 8/2018 na Politechnice Gdańskiej wprowadzona została zasada, że zarówno pisma przychodzące i wychodzące w ramach platformy ePUAP są obsługiwane tylko za pomocą systemu EZD.