ePUAP jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która służy do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej. Pozwala ona każdemu obywatelowi, który założył profil zaufany, podpisywać i wysyłać pisma urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu.

Politechnika Gdańska posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem:
/politechnikagdanska/skrytka/

ePUAP jest nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów obsługuje konto instytucjonalne Politechniki Gdańskiej w zakresie:

  • nadzoru nad prawidłowym działaniem i konfiguracją skrzynki ESP,
  • odbieraniu przesyłek z ESP i kierowaniu ich do właściwych jednostek organizacyjnych,
  • dodawaniu użytkowników do konta Politechniki Gdańskiej,
  • zarządzania podskrytkami konta Politechniki Gdańskiej,
  • zgłaszania problemów z działaniem usług ePUAP do Service Desku Centralnego Ośrodka Informatyki.