Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu studiów?
Osobom, które studiowały na PG zaświadczenie o przebiegu studiów wystawiają odpowiednie dla danego wydziału dziekanaty na podstawie indeksu lub teczki osobowej studenta z archiwum.

Jak oddawać dokumenty do Archiwum?
Jednostki i komórki organizacyjne PG przekazują dokumenty na podstawie Rozdziału III; § 6-9 Instrukcji Archiwalnej
(załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2009 z dnia 09.11.2009).
Dla uporządkowanej dokumentacji sporządza się 3 egzemplarze spisu zdawczo-odbiorczego, osobno dla materiałów Kat.A i dokumentacji Kat.B. Termin przekazania dokumentacji należy uzgadniać z pracownikami archiwum.

Jak uzyskać dostęp do prac dyplomowych studentów?
Prace dyplomowe udostępniane są jedynie za zgodą autora danej pracy.