W sprawach związanych z działaniem systemu EZD prosimy o kontakt:

POMOC EZD
Audytorium Novum, p. 16
tel. +48 58 348 66 35
kom. +48 797 306 030
ezd@pg.edu.pl

Instrukcje dotyczące obsługi systemu EZD znajdują się na eNauczaniu:System EZD

Materiały uzupełniające, instrukcje do wydruku oraz prezentacje znajdują się na repozytorium dokumentów pod adresem: Witryna EZD

Plugin umożliwiający automatyczne otwieranie i aktualizowanie dokumentów w systemie EZD: EZD AddIn

Wzór upoważnienia lub anulowania upoważnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz nadania grup uprawnienień w systemie EZD Wzór upoważnienia

Schematy

1) Procedura - upoważnienie do EZD

2) Procedura - nowy pracownik

3) Procedura - wysyłanie listu