====================================
W sprawach związanych z obsługą korespodencji prosimy o kontakt:

Kancelaria Główna
Audytorium Novum, p. 18
tel. (58) 347 29 88
e-mail: kancelaria@pg.edu.pl
====================================

Kancelaria Główna Politechniki Gdańskiej znajduje się w Audytorium Novum w pokoju nr 18. Kancelaria obsługuje pracowników oraz interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–11:30 oraz 12:00–15:00.

Przesyłki przygotowane przez pracowników do wysyłki powinny zostać dostarczone do kancelarii najpóźniej do godziny 11:30, aby zostały wysłane danego dnia roboczego. Gdy zostaną dostarczone po godzinie 11:30 zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. Do przesyłek przygotowanych do wysyłki (powyżej 5-ciu przesyłek) należy dołączyć dwa egzemplarze książki nadawczej przygotowanej według poniższego wzoru (oprócz pól dot. ceny, wagi oraz numeru nadawczego przesyłki).
Poniżej zamieszczono szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania listu do wysyłki za pośrednictwem Kancelarii Głównej.

Nadane przesyłki pocztowe można śledzić na stronie Poczty Polskiej pod adresem: https://emonitoring.poczta-polska.pl/#

 

Pliki do pobrania:

1. Książka nadawcza
2. Rejestrowanie przesyłek i uzupełnianie metadanych przez Kancelarię Główną w systemie EZD
3. Wytyczne dotyczące przygotowania korespondencji do wysyłki