Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
archiwum_pg@pg.edu.pl
58/347 29 47