W sprawach związanych z niszczeniem dokumentów prosimy o kontakt:

mgr Joanna Miotk
Gmach Główny, p. 69
tel. +48 58 348 66 34
kom. +48 728 426 229
e-mail: joanna.miotk@pg.edu.pl

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów jest jednostką wyznaczoną do realizacji procesu niszczenia dokumentacji i udzielenia wszelkiej pomocy merytorycznej. Dodatkowo wyznaczony został Centralny Punkt Składowania wszelkiej dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia w Dziale Obiegu i Archiwizacji Dokumentów.

Szczegółowa procedura dotycząca bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej została określona w Zarządzeniu Rektora nr 38/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: procedury bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, przychodzącej oraz powstającej w Politechnice Gdańskiej.

Zgodnie z procedurą, w celu zniszczenia dokumentacji należy przygotować komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i dostarczyć do Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów (do pokoju nr 69 w Gmachu Głównym) oraz w wersji elektronicznej na adres: archiwum_pg@pg.edu.pl.:

  1. W przypadku niszczenia dokumentacji papierowej należy przygotować:
  2. W przypadku niszczenia dokumentacji elektronicznej znajdującej się na nośniku należy przygotować:

Na podstawie powyższych wniosków DOAD określi szczegóły przekazania dokumentacji do zniszczenia przez jednostki organizacyjne/wydziały.