W sprawach związanych z obsługą PEF prosimy o kontakt:

mgr inż. Krzysztof Brzeziński
tel. (58) 348 66 51
Audytorium Novum, p. 15
e-mail: krzysztof.brzezinski@pg.edu.pl

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Platforma Elektronicznego Fakturowania (w skrócie PEF) jest odpowiedzią na dyrektywę 2014/55/UE Rady i Parlamentu Europejskiego o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Dyrektywa, wprowadza obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez Kupującego. PEF jest narzędziem, które ma służyć do przekazywania faktur oraz innych dokumentów, pomiędzy wykonawcami zamówień publicznych, a instytucjami zamawiającymi.

Reprezentantem i administratorem konta instytucjonalnego Politechniki Gdańskiej w systemie PEF jest mgr inż. Krzysztof Brzeziński.

W systemie PEF Politechnika Gdańska identyfikowana jest po numerze NIP: 5840203593.

Więcej informacji dot. faktur elektronicznych znajduję się pod adresem https://efaktura.gov.pl/