W sprawach związanych z podpisami elektronicznymi prosimy o kontakt:

mgr Maja Sobucka
Audytorium Novum, p. 17
tel. +48 797 307 154
tel. (58) 348 66 79
e-mail: kancelaria@pg.edu.pl

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów, by nadać im moc prawną. Musi on być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany za pomocą odpowiedniego urządzenia.
Elementy niezbędne do podpisania dokumentu:

 1. certyfikat zawierający informacje o właścicielu Certyfikatu,
 2. klucz publiczny, który służy do weryfikacji podpisu,
 3. klucz prywatny, który w przypadku certyfikatu kwalifikowanego znajduje się na karcie kryptograficznej,
 4. urządzenie do odczytu kart,
 5. aplikacja podpisująca.

Kwalifikowany certyfikat w Polsce musi spełniać wymagania określone w Ustawie o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 roku z późn. zm. Ustawa ta i towarzyszące jej rozporządzenia szczegółowo opisują, jakie informacje (tzw. rozszerzenia) musi zawierać taki certyfikat, a jakie informacje są opcjonalne. Dodatkowo rozporządzenia precyzyjnie opisują, jak należy interpretować zawartość poszczególnych rozszerzeń. Certyfikat kwalifikowany może być wydawany jedynie osobom fizycznym. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby. Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w tzw. kwalifikowanych przedmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego.

========================================================================

Procedura zakupu/odnowienia podpisu elektronicznego:

 1. Wypełnienie zamówienia zestawu kwalifikowanego Szafir dostępnego na stronie Działu Obiegu i Archiwzacji Dokumentów pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/xfy .
 2. Wydrukowanie wniosku w 2 egzemplarzach. Tylko na jednym ezgemplarzu podpisuje się wraz z pieczątką dysponent środków finansowych danej jednostki/wydziału w dolnym lewym rogu.
 3. W lewym górnym rogu (pieczęć zamawiającego) wstawienie pieczątki danej jednostki. Każda jednostka pokrywa samodzielnie koszty zakupu zestawu.
 4. Przekazanie osobiście obu egzemplarzy do Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumnetów, Audytorium Novum, p.17, w celu wstępnej weryfikacji tych wniosków.
 5. W DOAD prowadzony jest Centralny Rejestr Podpisów Elektronicznych (CRPE) Politechniki Gdańskiej.
 6. Oba egzemplarze zostaną podpisane przez osobą upoważnioną – zgodnie z umową. Po podpisaniu wniosku przez osobę upoważnianą, 1 egzemplarz wraca do jednostki zamawiającej, a drugi pozostaje w DOAD.
 7. Na podstawie podpisanego wniosku osoba/jednostka kontaktuje się z KIR-em w celu ustalenia szczegółów zamówienie i odebrania osobistego zestawu kwalifikowanego. Każda jednostka samodzielnie odpowiada za zakup zestawu kwalifikowanego.
 8. Odbiór osobisty zestawu kwalifikowanego z dowodem osobistym:
  KIR - Regionalne Centrum Sprzedaży w Gdańsku
  80-890 Gdańsk,ul Heweliusza 11
  (Biurowiec obok CH Madison w Gdańsku)
  tel.: 22 545 55 55 lub 801 500 207 lub e-mail: gdansk@kir.pl
  pn - pt 8:00 - 16:00
  środa 8:00 - 17:00

O zasadności zakupu podpisu elektronicznego dla pracowników Uczelni decyduje rektor/kanclerz/dziekan, zgodnie z zakresem kompetencji.

Do czasu renegocjacji umowy o nr 066/BRIR19/OZK/2007 z dnia  31 lipca 2007 r.  na świadczenie usług certyfikacyjnych i dostawę elementów urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oraz wyznaczenia nowego reprezentanta z Uczelni (dotychczas zamówienia podpisywał Kanclerz M. Tłok) wnioski dotyczące zamówienia zestawu kwalifikowanego będzie podpisywał JM Rektor prof. J. Namieśnik.

Wnioski proszę składać w Dziale Obiegu i Archiwizacji Dokumentów u pani mgr Mai Sobuckiej, Audytorium Novum, p.17, tel. +48 797 307 154.

========================================================================

Zastosowanie algorytmu SHA-256

w związku z ustawową koniecznością dostosowania wymagań wszystkich systemów teleinformatycznych wykorzystujące algorytm SHA-1, Politechnika Gdańska wprowadziła we wrześniu 2018 niezbędne zmiany w systemie EZD PUW a także na styku z ePUAP.

Natomiast została kwestia osób, który wykonują podpisy z wykorzystaniem lokalnego oprogramowania Szafir (do podpisów kwalifikowanych) zainstalowanych na ich osobistych komputerach - konieczna jest zmiana konfiguracji tego oprogramowania dla starszych instalacji.

Instrukcja zmiany domyślnej konfiguracji w programie SZAFIR na SHA-2