===================================

Kontakt w sprawach związanych z podpisami elektronicznymi:

mgr Maja Sobucka
mgr Anna Szadkowska
Audytorium Novum, p. 18
tel. +48 58 348 66 79
tel. +48 797 307 154
e-mail: kancelaria@pg.edu.pl

===================================

Kontakt w sprawach technicznych związanych z podpisami elektronicznymi:

Wojciech Godzwon
Gmach Główny p. 255A
tel. +48 58 348 66 83
tel. +48 664 164 472
e-mail: wojciech.godzwon@pg.edu.pl

===================================

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów, by nadać im moc prawną. Musi on być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany za pomocą odpowiedniego urządzenia.
Elementy niezbędne do podpisania dokumentu:

  1. certyfikat zawierający informacje o właścicielu Certyfikatu,
  2. klucz publiczny, który służy do weryfikacji podpisu,
  3. klucz prywatny, który w przypadku certyfikatu kwalifikowanego znajduje się na karcie kryptograficznej,
  4. urządzenie do odczytu kart,
  5. aplikacja podpisująca.

Kwalifikowany certyfikat w Polsce musi spełniać wymagania określone w Ustawie o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 roku z późn. zm. Ustawa ta i towarzyszące jej rozporządzenia szczegółowo opisują, jakie informacje (tzw. rozszerzenia) musi zawierać taki certyfikat, a jakie informacje są opcjonalne. Dodatkowo rozporządzenia precyzyjnie opisują, jak należy interpretować zawartość poszczególnych rozszerzeń. Certyfikat kwalifikowany może być wydawany jedynie osobom fizycznym. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby. Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w tzw. kwalifikowanych przedmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego.