Kierownik / Manager

mgr Katarzyna Zygmunt
Kierownik działu
Gmach Główny, 50
(58) 348 66 92, 797 307 170

Kancelaria Główna / The Main Office

Halina Krawczak
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 80
Elżbieta Kubat
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 81
mgr Marta Koczwara-Brzezińska
Samodzielny referent
Audytorium Novum, 17
(58) 348 66 82
mgr Maja Sobucka
Specjalista
Audytorium Novum, 17
(58) 348 66 79
mgr Anna Szadkowska
Specjalista
Audytorium Novum, 17
(58) 348 66 82

Zespół EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) / Team EZD

mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Starszy specjalista informatyk
Audytorium Novum, 15
(58) 348 66 51
mgr inż. Hanna Kwiatkowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Audytorium Novum, 16
(58) 348 66 35, kom. 797 306 030
mgr Monika Bartnicka
Specjalista
Audytorium Novum, 16
(58) 348 66 35

Archiwum / Archives

mgr Joanna Miotk
Samodzielny referent
Gmach Główny, 69
(58) 348 66 34, kom. 728 426 229
Grażyna Michałowska
Samodzielny referent administracyjny
(58) 347 29 47