Kierownik / Manager

mgr Katarzyna Zygmunt
Kierownik działu
Gmach Główny, 50
(58) 348 66 92, 797 307 170

Kancelaria Główna / The Main Office

Halina Krawczak
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 80
mgr Marta Koczwara-Brzezińska
Specjalista
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 81
mgr Maja Sobucka
Specjalista
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 79
Agnieszka Czajka
Samodzielny referent
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 82, (58) 348 66 79

Zespół EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) / Team EZD

Archiwum / Archives

mgr Joanna Miotk
Specjalista
Gmach Główny, 69
+48 (58) 348 66 34
Grażyna Michałowska
Samodzielny referent
Gmach Główny, 69
(58) 347 29 47, (58) 347 11 75

Pani Marta Koczwara-Brzezińska - nieobecność usprawiedliwiona