Kierownik / Manager

mgr Katarzyna Zygmunt
Kierownik działu
Gmach Główny, 50
(58) 348 66 92, 797 307 170

Kancelaria Główna / The Main Office

Halina Krawczak
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 80
Elżbieta Kubat
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Audytorium Novum, 18
(58) 347 29 88, (58) 348 66 81
mgr Marta Koczwara-Brzezińska
Samodzielny referent
mgr Maja Sobucka
Specjalista
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 79
mgr Anna Szadkowska
Specjalista
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 79
Agnieszka Czajka
Samodzielny referent
Audytorium Novum, 18
(58)348-66-82

Zespół EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) / Team EZD

Archiwum / Archives

mgr Joanna Miotk
Samodzielny referent
Gmach Główny, 69
+48 (58) 348 66 34
Grażyna Michałowska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach Główny pokój 69
(58) 347 29 47, (58) 347 11 75

Pani Marta Koczwara-Brzezińska - nieobecność usprawiedliwiona