Kierownik / Manager

mgr Katarzyna Zygmunt
Kierownik działu
Gmach Główny, 50
(58) 348 66 92, 797 307 170

Kancelaria Główna / The Main Office

Halina Krawczak
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Auditorium Novum pokój 18
(58) 348 66 80
Elżbieta Kubat
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
(58) 347 29 88, (58) 348 66 81
mgr Marta Koczwara-Brzezińska
Samodzielny referent
mgr Maja Sobucka
Specjalista
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 79
mgr Anna Szadkowska
Specjalista
Audytorium Novum, 18
(58) 348 66 82

Zespół EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) / Team EZD

Archiwum / Archives

mgr Joanna Miotk
Samodzielny referent
Gmach Główny, 69
+48 (58) 347 66 34
Grażyna Michałowska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach Główny pokój 69
(58) 347 29 47, (58) 347 11 75

Pani Marta Koczwara-Brzezińska - nieobecność usprawiedliwiona