W sprawach związanych z udostępnianiem akt prosimy o kontakt:

mgr Joanna Miotk
Gmach Główny, p. 69
tel. +48 58 348 66 34
e-mail: joanna.miotk@pg.edu.pl

Przez udostępnianie akt rozumie się korzystanie z nich w pomieszczeniu Archiwum lub wypożyczenie akt poza lokal Archiwum. Akta udostępnia się wyłącznie dla celów służbowych pracownikom Politechniki oraz na żądanie organów kontrolnych, ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, a także dla celów naukowo-badawczych.

Wszystkie najważniejsze informację znajdują się w Regulaminie udostępniania dokumentacji archiwalnej

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin udostępniania dokumentacji archiwalnej
2. Wzór wniosku o udostępnienie zbiorów