====================================
W sprawach związanych z obsługą myTNT prosimy o kontakt:

mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Główny Koordynator Systemu EZD
tel. (58) 348 66 51
Audytorium Novum, p. 15
e-mail: krzysztof.brzezinski@pg.edu.pl
====================================

Do pobrania

1) Instrukcja w formie PDF do wydruku
2) Upoważnienie do dostępu w systemie myTNT
3) Umowa na usługi kurierskie

Usługi kurierskie myTNT

Dnia 3.12.2019r. została podpisana umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług transportowych (usługi kurierskie) z firmą TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa znajduje się pod adresem <<LINK>>

Od 2.01.2020r. jednostką realizującą umowę ze strony Politechniki Gdańskiej jest Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów (DOAD), który rozlicza fakturę zbiorczą za usługi kurierskie dla całej PG, a następnie przekazuje ją bezpośrednio do Kwestury. Jednostki zobowiązuje się do racjonalnego korzystania z usług kurierskich, tylko w uzasadnionych przypadkach. W pozostałych sytuacjach, kiedy nie jest wymagana usługa kurierska, wskazane jest korzystanie z usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską.

Do obsługi umowy z firmą  TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. służy dedykowany zewnętrzny system myTNT dostępny pod adresem https://mytnt.tnt.com/, poprzez który należy zamawiać kurierów w ramach podpisanej umowy. W powyższym systemie zostało utworzone konto Politechniki Gdańskiej pod unikalnym numerem klienta oraz z preferencyjnym cennikiem.

 

AKTYWACJA KONTA w myTNT

Wyznaczeni i upoważnieni pracownicy do obsługi systemu oraz zamawiania usługi kurierskiej w danej jednostce organizacyjnej, przez kierownika jednostki organizacyjnej (KJO), powinny dostarczyć upoważnienie (dostępne pod adresem <<LINK do UPOWAŻNIENIA>>) do skrytki DOAD w Kancelarii Głównej PG. Po weryfikacji i nadaniu uprawnień przez administratora systemu informatycznego (ASI), na adres e-mailowy podany w upoważnieniu, zostanie wysłane zaproszenie z systemu myTNT, z linkiem aktywacyjnym.
 

UWAGA !!!
W przypadku nieotrzymania wiadomości wskazane jest sprawdzenie folderu SPAM.

Dostęp do konta w systemie myTNT będzie możliwy po jego aktywacji oraz nadaniu hasła.

W przypadku zmiany jednostki zatrudniającej lub zakończenia zatrudnienia należy anulować dostęp do systemu dla danego pracownika pisząc na adres: kancelaria@pg.edu.pl w tytule emaila wpisać: kurier - zmiana.

 

ZAMAWIANIE KURIERA

----------- (1) -----------
W celu zamówienia kuriera należy zalogować się do systemu myTNT oraz wybrać właściwy szablon dla danej jednostki organizacyjnej, poprzez kliknięcie na przyciski:

1) Utwórz przesyłkę 2) Wybierz szablon

 

Następnie z listy szablonów wybrać nazwę i kod właściwej jednostki, np. dla DOAD:

 

Szablon automatycznie wypełni wymagane pole tj.: nr referencyjny klienta – kodem jednostki organizacyjnej.

 

UWAGA !!!
Pole numer referencyjny klienta musi być zawsze uzupełnione symbolem i nazwą jednostki zamawiającej, każdorazowo przed zamówieniem kuriera należy upewnić się czy to pole jest wypełnione.

 

----------- (2) -----------
Podczas zamawiania kuriera należy wypełnić dane nadawcy i odbiorcy, następnie podać parametry przesyłki oraz numer referencyjny klienta. Na podstawie tych danych generowane są koszty usługi kurierskiej według preferencyjnego cennika, dodatkowo istnieje tutaj możliwość wybrania rodzaju usługi (Express 9:00, Express 10:00, Express 12:00, Express, pilne) poniżej podano przykładowy widok:

 

----------- (3) -----------
Po wybraniu usługi należy określić godziny odbioru przesyłki przez kuriera, jest również możliwość zaznaczenia dodatkowych opcji.

 

----------- (4) -----------
Następnie generowane jest przez system podsumowanie zamówienia.

 

Powyżej należy kliknąć na Dokończ wysyłkę, po czym generowany jest przez system numer przesyłki oraz numer zamówienia. Koniecznie należy wydrukować dokumenty przewozowe.

 

Usługi kurierskie realizowane są bezpośrednio przez pracownika danej jednostki. Kancelaria Główna PG nie uczestniczy w zamawianiu oraz realizacji usługi kurierskiej.

 

REKLAMACJE

W razie ewentualnych reklamacji należy zwracać się bezpośrednio do firmy kurierskiej, pod adresem:
https://www.tnt.com/express/pl_pl/site/support/reklamacje.html

Elektroniczny formularz do reklamacji:
https://tnt365.pl/

Reklamacje dotyczące usług rozwiązywane są pod numerem 801 31 00 00 przez 24h/7.Przed uzyskaniem połączenia należy o przygotować numer faktury, numer klienta oraz numer listu przewozowego.

 

ASI systemu myTNT z ramienia PG

Administratorem systemu informatycznego usług kurierskich w systemie myTNT, z ramienia PG, jest:
mgr inż. Krzysztof Brzeziński, tel. 348 66 51, krzysztof.brzezinski@pg.edu.pl.

 

Do pobrania

1) Instrukcja w formie PDF do wydruku

2) Upoważnienie do dostępu w systemie myTNT

3) Umowa na usługi kurierskie