====================================
W sprawach związanych z obsługą myTNT prosimy o kontakt:

mgr Agnieszka Chwazik
tel. (58) 348 66 69
Audytorium Novum, p. 16
e-mail: ezd@pg.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Główny Koordynator Systemu EZD
tel. (58) 348 66 51
Audytorium Novum, p. 15
e-mail: ezd@pg.edu.pl
====================================

Zgodnie z zapisami umowy o świadczeniu usług kurierskich na rzecz Politechniki Gdańskiej przez firmę przewozową TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o., uczelnia ma możliwość realizowania przesyłek standardowych w systemie myTNT.  Dostęp do systemu otrzymują pracownicy w danej jednostce organizacyjnej, wyznaczeni i upoważnieni przez kierownika jednostki.

Jeśli przesyłka nie może być zrealizowana za pośrednictwem systemu myTNT jako usługa standardowa, istnieje możliwość zrealizowania jej w ramach usługi specjalnej.  

W tym celu należy:

 1. Skontaktować się z firmą kurierską TNT w celu uzyskania wyceny oferty specjalnej.
  Kopię zapytania należy wysłać do wiadomości na adres e-mail Kancelarii Głównej: kancelaria@pg.edu.pl
 2. Dane niezbędne do otrzymania wyceny:
  - numer klienta Politechniki Gdańskiej - 000007952
  - przedmiot wysyłki
  - sposób pakowania
  - waga łącznie z opakowaniem
  - wymiary łącznie z opakowaniem
  - adres wysyłki
  - oczekiwany termin dostawy
  - informacje dodatkowe (np. czy przedmiot wysyłki jest towarem niebezpiecznym: https://www.tnt.com/express/pl_pl/site/how-to/ship-dangerous-goods.html )
 3. W przypadku wątpliwości związanych z realizacją usługi specjalnej, należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta TNT za pośrednictwem formularza kontaktowego lub numeru podanego na stronie: https://www.tnt.com/express/pl_pl/site/support/contact.html
  Na stronie przewoźnika został przygotowany poradnik wysyłkowy, który może być pomocny przy właściwym przygotowaniu przesyłki i niezbędnej dokumentacji: https://www.tnt.com/express/pl_pl/site/how-to.html
 4. Po otrzymaniu wyceny od przewoźnika, w celu uzyskania dofinansowania na realizację usługi specjalnej ze środków ogólnouczelnianych, jednostka realizująca wysyłkę zwraca się w tej sprawie do Prorektora ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej na stosownym wniosku (w załączeniu).  Do wniosku należy załączyć wycenę przewoźnika. Po zaopiniowaniu wniosku przez Prorektora, wniosek zostaje przekazany do decyzji Kanclerza.
 5. Biuro Kanclerza przesyła skan decyzji do wnioskującego. Kopia decyzji zostaje przesłana do Prorektora ds. organizacji i rozwoju na adres e-mail: proreg@pg.edu.pl oraz do  Kancelarii Głównej na adres e-mail: kancelaria@pg.edu.pl. Na podstawie decyzji na wniosku, po wystawieniu przez przewoźnika faktury na usługę specjalną, jednostka zamawiająca zostanie obciążona przez Kancelarię Główną stosowną notą.