W sprawach związanych z działaniem systemu EZD prosimy o kontakt:

POMOC EZD
Audytorium Novum, p. 16
tel. +48 58 348 66 35
kom. +48 797 306 030
ezd@pg.edu.pl

Zespół EZD

Role w zespole Osoba
1. Główny Koordynator Systemu EZD
2. Administrator Systemu Informatycznego (ASI) EZD
3. Administrator konta instytucjonalnego Politechniki Gdańskiej na platformie ePUAP
mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Koordynator Czynności Kancelaryjnych
2. Specjalista ds. wdrożeń systemu EZD
3. Szkoleniowiec EZD, help desk (pomoc) EZD
mgr inż. Hanna Kwiatkowska
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Główny Użytkownik Zbioru (GUZ) systemu EZD mgr Katarzyna Zygmunt
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Szkoleniowiec EZD, help desk (pomoc) EZD mgr Monika Bartnicka
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Administrator ds. Technicznych Systemu EZD
2. Programista, administrator techniczny EZD
mgr inż. Michał Nowakowski
Centrum Usług Informatycznych
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG)
2. Szkoleniowiec EZD
mgr Piotr Szaniawski
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG)
2. Obsługa w KG pism elektronicznych ePUAP
3. Obsługa wniosków dot. zestawu kwalifikowanego (podpisy elektroniczne)
mgr Maja Sobucka
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG)
2. Obsługa w KG pism elektronicznych ePUAP
mgr Marta Koczwara-Brzezińska
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG) Halina Krawczak
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG) Elżbieta Kubat
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów