Ubezpieczenia dla studentów

 

W roku akademickim 2020/2021 ofertę sprzedaży ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej przygotowały dwa towarzystwa ubezpieczeń:

InterRisk - oferty dostępne na stronie https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline po wpisaniu ID Klienta: nqtrn

GENERALI - oferty dostępne na stronie https://bezpieczny.pl/studia/25989/
 
 
Kontakt w dni robocze od 7.30 do 15.30:
Piotr Glombin (InterRisk, Generali) tel. 784 094 687 email agencja.pg@wp.pl
Dorota Poseł-Dzisiewicz (PZU) tel. 797 307 173