Komunikat dot. utrudnień w ruchu 23-27 maja 2018 r.

W dniach 23-27 maja 2018 r. w związku z odbywającym się Bałtyckim Festiwalem Nauki wystąpią utrudnienia w ruchu oraz zostaną zajęte miejsca parkingowe:

  • przed budynkiem WCh A (6) 23-27 maja
  • przed halą budynku WILiŚ (20) 24-25 maja
  • przed budynkiem WILIiŚ (20) i budynkiem (14) 23-27 maja
  • przy pawilonie jugosłowiańskim (43) 23 maja
  • na parkingu pomiędzy budynkiem Centrum Nanotechnologii A (4) i budynkiem Portierni Głównej (3) 26 maja

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Proszę również wszystkich kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na liczne poruszające się po kampusie grupy dzieci i młodzieży.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. wyłączenia miejsc postojowych w dniach 13 i 14.12.2017 r. (z dn. 12.12.2017)

13 grudnia 2017 w związku odbywającym się Konwentem PG zostaną wyłączone miejsca postojowe znajdujące się przy Aud. Maximum.

14 grudnia 2017 w związku z montażem pawilonu gastronomicznego zostaną wyłączone wszystkie miejsca postojowe pomiędzy Budynkami Chemia A i Chemia B.

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. obowiązku aktualizacji numerów rejestracyjnych samochodów (z dn. 24.10.2017)

proszę o bieżące aktualizowanie danych, w tym numerów rejestracyjnych samochodów przez osoby uprawnione do wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej, zgodnie z pismem okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. w pkt 3 załącznika:

  1. Zasady korzystania z kart wjazdu:

1) każda karta jest przypisana do konkretnego użytkownika,

2) karty nie wolno udostępniać osobom trzecim

3) użytkownik jest zobowiązany powiadomić wystawcę karty o każdej zmianie danych, na podstawie których karta została wydana. Zmiany należy zgłaszać na adres: kartawjazdu.dom@pg.edu.pl

W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego lub korzystania z drugiego samochodu proszę o bieżące przekazywanie informacji do Działu Ochrony Mienia.

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność numerów rejestracyjnych z odczytami karty wjazdu, karta będzie blokowana bez możliwości jej użycia do czasu wyjaśnienia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu przy budynku WM (z dn. 6.10.2017)

w terminie od 7 do 11 października 2017 r. w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga pomiędzy Wydziałem Mechanicznym (40) a Pawilonami Jugosłowiańskimi (44) (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia parkingu przy ul. Siedlickiej (z dn. 2.10.2017)

w związku z remontem elewacji na Budynku A Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, parking przy ul. Siedlickiej jest zamknięty dla gości i służy jako zaplecze budowy. Po zakończeniu inwestycji parking zostanie udostępniony tylko dla pracowników PG posiadających uprawnienia do parkowania na terenie kampusu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu przy budynku WOiO (z dn. 19.09.2017)

w terminie od 20 września  do 4 października 2017 r.  w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga  wzdłuż  budynku WOiO (30). (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy pawilonem jugosłowiańskim a budynkiem WOiO (z dn. 15.09.2017)

od 18 do 25 września 2017 r.  w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga pomiędzy pawilonem jugosłowiańskim (43) a budynkiem WOiO (30). (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu - wjazd od ul.Traugutta (z dn. 15.09.2017)

od 18 września 2017 r., w związku z rozbudową i przebudową budynku Chemia C Wydziału Chemicznego, zostanie zmieniona organizacja ruchu dla pojazdów wjeżdżających na teren kampusu bramą przy ulicy Traugutta od strony Zespołu Opieki Zdrowotnej (mapka).

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera.