Komunikat dot. czasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie WIMiO (z dn. 15.03.2021 r.)

w związku z trwającym remontem nawierzchni drogowej, chodników i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie budynków WETI oraz WIMiO informuję, iż od dnia 17.03.2021 r., rozpocznie się drugi etap prac i wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w rejonie budynku nr 40 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Szkic sytuacyjny znajduje się pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ecc7961f-d85a-4f45-9ad9-233f9b7b8b6e

Wszystkie prace związane z zadaniem zostaną zakończone do 30 kwietnia br.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. tymczasowego wjazdu na teren PG (z dn. 13.11.2020 r.)

informuję, że od dnia 16.11.2020 r. zostanie oddany do użytku tymczasowy wjazd na teren Politechniki Gdańskiej od strony ul. Traugutta.

Godziny otwarcia bramy:  6.00-22.00.

Plan organizacji ruchu na terenie Politechniki Gdańskiej z zaznaczonym nowym wjazdem znajduje się w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a3be3793-a9a7-4712-88b7-ff27f3c53a2a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat dot. utrudnień w ruchu w związku z rozbiórką budynku nr 20 - Hali Hydro (z dn. 29.08.2020 r.)

uprzejmie informuję, że w dniu 30.07.2020 r. rozpoczną się prace związane z rozbiórką budynku nr 20 – Hali Hydro, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”, prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.


W związku z pracami rozbiórkowymi w rejonie wskazanym na planie, tj. pomiędzy budynkami nr 23 (Bratniak), nr 20 (Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska) oraz chodnikiem przy ul. Siedlickiej, zostanie wydzielony plac budowy, na którym będą prowadzone prace przy użyciu sprzętu ciężkiego.
Wraz z prowadzeniem prac rozbiórkowych zajdzie konieczność całkowitego zamknięcia tego terenu dla ruchu kołowego i pieszego.
Plan sytuacyjny obrazujący utrudnienia w ruchu znajduje się w repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0346b6c2-a336-40d9-8f5e-d76660233914

Prace związane z rozbiórką hali potrwają do 30.09.2020 r., natomiast wygrodzenie placu budowy i zamknięcie dla ruchu pozostanie na czas realizacji kolejnego etapu, jakim będzie wybór wykonawcy Centrum Ekoinnowacji, tj. do około marca 2021 r.

Zwracam się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót. Prace nadzoruje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu w rejonie budynków WCh i GG (z dn. 7.07.2020 r.)

w związku z rozpoczynającym się remontem elewacji części dobudowanej do budynku Chemia A (nr 6), w okresie od 8 lipca do 21 sierpnia 2020 r. wprowadza się zmianę organizacji ruchu w rejonie budynków Chemii A, B i C oraz Gmachu Głównego:

  • zostanie zamknięty przejazd pomiędzy Chemią A (nr 6) a Chemią B (nr 7),
  • droga pomiędzy Chemią A a Chemią C będzie dwukierunkowa z całkowitym zakazem parkowania,
  • droga przed budynkiem Chemii A będzie dwukierunkowa,
  • zostanie zmieniona organizacja ruchu na drogach pomiędzy Gmachem Głównym a Chemią A.

Plan organizacji ruchu dostępny jest w repozytorium pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/785c8685-e503-4b5b-8145-498092d2ca76
 
Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu w rejonie budynków numer 15 i 16 (z dn. 5.06.2020 r.)

uprzejmie informuję, że od 15 czerwca do 15 września 2020 r. będą prowadzone prace remontowe budynku numer 15 Laboratorium Maszynowe Wydziału Mechanicznego.

 
W związku z remontem zostaną wyłączone z użytkowania piesze ciągi komunikacyjne oraz miejsca postojowe wokół remontowanego budynku. Będzie również zwiększony ruch pojazdów specjalistycznych na drodze wzdłuż budynku numer 16 (Kuźnia).
 
 
Zwracam się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót oraz korzystanie z parkingu przy ulicy Fiszera.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat dot. utrudnień w ruchu w związku z rozbiórką budynku nr 19 - Pawilonu Eksploatacji (z dn. 18.11.2019 r.)

uprzejmie informuję, że w dniu 18.11.2019 r. rozpoczęły się prace związane z rozbiórką budynku nr 19 - Pawilonu Eksploatacji  w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej", prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

W związku z pracami rozbiórkowymi, w rejonie wskazanym na planie, tj. pomiędzy budynkami nr 23 (Bratniak), nr 20 (Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą), oraz chodnikiem przy ul. Siedlickiej, zostanie wydzielony plac budowy, na którym będą prowadzone prace przy użyciu sprzętu ciężkiego.

Wraz z prowadzeniem prac rozbiórkowych zajdzie konieczność całkowitego zamknięcia tego terenu dla ruchu kołowego i pieszego.

Plan sytuacyjny obrazujący utrudnienia w ruchu znajduje się w repozytorium pod adresem:
https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0346b6c2-a336-40d9-8f5e-d76660233914

Prace związane z rozbiórką pawilonu potrwają do 7.12.2019 r., natomiast wygrodzenie placu budowy i zamknięcie dla ruchu pozostanie na czas realizacji kolejnych etapów, jakimi będą rozbiórka hali Hydro i wybór Wykonawcy Centrum Ekoinnowacji tj. do dnia 31.08.2020 r.

Zwracam się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót. Prace nadzoruje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu w rejonie budynków 15, 16 i 17 (z dn. 5.08.2019 r.)

uprzejmie informuję, że w dniu 6.08.2019 r. rozpoczną się prace związane budową nowej linii kablowej nn ze Stacji Transformatorowej PG-1 zasilającej remontowany budynek Hydromechaniki w ramach zadania inwestycyjnego "Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Hydromechaniki PG ".

W związku z budową linii kablowej nn, w rejonie wskazanym na planie, tj. pomiędzy budynkami nr 15 (Laboratorium Maszynowe), nr 16 (Kuźnia) oraz nr 17 (Auditorium Novum), będą prowadzone głębokie wykopy, utrudniające ruch pieszy i kołowy. Wraz z prowadzeniem robót ziemnych, w miejscach wjazdu dla ruchu kołowego i przejść dla pieszych może zajść konieczność okresowego całkowitego zamknięcia dla ruchu.

Plan sytuacyjny robót znajduje się w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/18c271a4-20f3-41e5-acde-5eb81a81526c

Prace potrwają do końca sierpnia bieżącego roku. Zwracam się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót. Prace nadzoruje Dział Inwestycji i Remontów PG. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień wzdłuż ulicy Siedlickiej (z dn. 30.07.2019 r.)

uprzejmie informuję, że od 5.08.2019 r. wykonywane będą prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Siedlickiej.
W związku z powyższym, od 5 sierpnia do października br. wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym wzdłuż ulicy Siedlickiej oraz na skrzyżowaniach ulicy Siedlickiej z ulicami Traugutta i Bracką.
Szczegóły dotyczące organizacji ruchu będą przedstawiane w kolejnych komunikatach.

Prace koordynuje Dział Inwestycji i Remontów PG we współpracy z Działem Eksploatacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat o utrudnieniu w ruchu kołowym i pieszym (z dn. 24.07.2019r.)

uprzejmie informuję, że w dniu 24.07.2019 r. rozpoczną się prace związane z remontem sieci kanalizacji deszczowej przy budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz przy budynku Żelbet.
W związku z remontem sieci, we wskazanych na planie miejscach, będą prowadzone głębokie wykopy utrudniające ruch pieszy i kołowy.

Plan został umieszczony w Repozytorium pod adresem:
https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/59fbcba6-506a-4978-ac93-442da3076d47

Prace  potrwają do końca września bieżącego roku.
Proszę o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót.
Prace nadzoruje Dział Eksploatacji PG.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prace przy budynku Chemii B

W związku z pracami firmy zewnętrznej wykonującej na zlecenie Działu Eksploatacji, polegającymi na montażu studni odwadniającej przy budynku Chemii B, informuje że w dniach 09-19.07.2019 wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym pomiędzy budynkami Chemii A i Chemii B. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. organizacji koncertu „Muzyka Letniej Nocy” (z dn. 12.06.2019 r.)

w związku z przygotowaniami i organizacją koncertu plenerowego „Muzyka Letniej nocy”, uprzejmie informuję o następujących zmianach:

1.    Gmach Główny
 - od dnia 14.06.2018 r. od godz. 9.00 do dnia 17.06.2018 r. do godz. 7.00 będzie nieczynne wejście przez drzwi główne do Gmachu Głównego. Wejścia do budynku będą możliwe tylko drzwiami bocznymi.
-  w dniu koncertu, tj. 15.06.2019 r. od godz. 18.00 do godz. 24.00 będzie obowiązywał zakaz wejścia do Gmachu Głównego (zakaz nie będzie dotyczył osób posiadających identyfikatory i związanych z organizacją koncertu – wykonawcy, obsługa). Osoby przebywające w Gmachu Głównym, które znalazły się w nim przed godz. 18.00, będą mogły opuścić budynek wyjściem bocznym przy Audytorium Maximum. 

2.    parking naziemny przy budynku Nanotechnologii A
W dniu koncertu, tj. 15.06.2018 r. zostanie zamknięty parking naziemny przy budynku Nanotechnologii A (budynek nr 4).  Zapraszamy do korzystania z parkingów przy ulicy Fiszera, przy Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

3.    parking podziemny przy budynku Nanotechnologii A
W dniu koncertu, tj. 15.06.2019 r., nie będzie obowiązywał przydział miejsc parkingowych na parkingu podziemnym przy budynku Nanotechnologii A (budynek nr 4).

4.    parking w ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym od bramy wjazdowej przy budynku Audytorium Novum do Gmachu Głównego 
W dniu koncertu tj. 15.06.2019 r. zamknięty zostanie parking w ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym od bramy wjazdowej przy budynku Audytorium Novum do Gmachu Głównego. Zapraszamy do korzystania z parkingów przy ulicy Fiszera, przy Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

5.    telebimy
Na terenie koncertu rozmieszczone zostaną trzy telebimy – dwa przy Gmachu Głównym, trzeci – w pobliżu budynku Nanotechnologii A. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. wyłączenia miejsc postojowych w dniu 6 czerwca 2019 r.

w dniu 6 czerwca 2019 r., w związku z odbywającym się DNIEM ZIEMNIAKA, zostanie zamknięty parking naziemny przy Nanotechnologi A (budynek nr 4).

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu w rejonie budynków Chemii A, B i C oraz Gmachu Głównego (z dn. 30.04.2019)

w związku z trwającym remontem nawierzchni drogowej w rejonie wjazdu do hali garażowej budynku A Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej informuję, iż od dnia 6.05.2019 r. od godziny 10.00 wprowadza się zmianę organizacji ruchu w rejonie budynków Chemii A, B i C oraz Gmachu Głównego.

Ruch na odcinku ulicy pomiędzy budynkami Chemii A i C odbywać się będzie dwukierunkowo i obsługiwać będzie tylko i wyłącznie dojazd do hali garażowej i wyjazd z hali garażowej w budynku Nanotechnologii A, z uwagi na zamknięcie przejazdu dla ruchu kołowego na wysokości bocznego wejścia do Chemii A.

Wprowadza się ruch dwukierunkowy pomiędzy budynkami Chemii A i  B, umożliwiający dojazd do Gmachu Głównego, parkingu naziemnego przy Nanotechnologii A oraz do budynku Chemii A.
Zmiana organizacji ruchu potrwa do 18.05.2019 r.

Plan sytuacyjny został zamieszczony w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0f7c4236-fce4-4561-8840-ecab7f065368

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu i zamknięcia przejazdu pomiędzy budynkiem Chemii C a Magazynem Chemicznym (z dn. 2.04.2019)

W dniach od 4.04.2019 r. do 20.04.2019 r., w związku z planowanym wykonywaniem robót remontowo – budowlanych polegających na remoncie nawierzchni drogowej i chodnika, zostanie zamknięty przejazd pomiędzy budynkiem Chemii C a Magazynem Chemicznym.

Wjazd na teren Kampusu od ul. Traugutta odbywać się będzie po drodze z płyt betonowych, natomiast wyjazd z Kampusu przy Magazynie Chemicznym. Plan sytuacyjny został zamieszczony w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/500f342b-32c9-4fdb-8e2e-e117423c9ebd

Proszę o zwrócenie uwagi, że ruch na ww. odcinkach będzie jednokierunkowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia terenu oraz zmiany organizacji ruchu przy budynku Hydromechanika (z dn. 29.03.2019).

w związku z koniecznością wykonania robót ziemnych, od dnia 3 kwietnia 2019 r. (środa), w rejonie budynku Hydromechanika, zostanie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego fragment terenu przed Gmachem B oraz przed budynkiem WEiA - szkic sytuacyjny został zamieszczony w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/90f8a39c-95b3-4963-b8b4-25eb3c059342

Zamknięcie w rejonie budynku Hydromechanika spowodowane jest wykonywaniem robót ziemnych, w tym koniecznością wykonania wykopów pod nową fosę, przełożenia istniejących instalacji  w teren przyległy, a także budową drogi i wykonaniu nowych nawierzchni. Powyższe prace wymuszają wydzielenie terenu ogrodzonego płotem wyłącznie dla ekip budowlanych. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia przejazdu z ulicy Siedlickiej na teren Kampusu B (z dn. 18.03.2019)

w dniach od 19 marca 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r. zostanie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego przejazd pomiędzy parkingiem przy budynku WETI B a budynkiem WM z ulicy Siedlickiej na teren Kampusu B. 

Szkic sytuacyjny znajduje się w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/5550ee71-bbf9-4cc7-bc5d-7090e8a5887e

Zamknięcie spowodowane jest wykonywaniem robót remontowo - budowlanych w rejonie WETI B oraz WM polegających na odtworzeniu nawierzchni drogowej i chodnika, po przeprowadzonej awaryjnej naprawie uzbrojenia podziemnego sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia ulicy Siedlickiej (z dn. 11.02.2019)

w związku z wystąpieniem awarii uzbrojenia podziemnego na sieciach wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Siedlickiej, w dniach od 12.02.2019 r. do 17.02.2019 r., prowadzone będą roboty naprawcze na ww. sieciach. Prace będą polegały na wymianie rurociągu PE 160 (woda) na odcinku od komory zlokalizowanej przy parkingu przed WETI (strona zachodnia) do zieleńca przed budynkiem Bratniak oraz uporządkowaniu sieci kanalizacji deszczowej wraz z regulacją wpustów deszczowych na odcinku od ul. Siedlickiej w kierunku budynku WETI.

Plan sytuacyjny z zakresem prowadzonych robót znajduje się w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a40864a9-15d8-4edb-9c27-f99500cc73bb

W związku z powyższym w dniach od 12.02.2019 r. do 17.02.2019 r. zostanie zamknięty wjazd na teren Politechniki Gdańskiej od ulicy Siedlickiej.

Dojazd do budynków: Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziału Mechanicznego odbywać się będzie wjazdem od ulicy Do Studzienki i będzie obsługiwany przez służby Działu Ochrony Mienia Politechniki Gdańskiej. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia ruchu między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 5.10.2018)

Ze względu na bezpieczeństwo studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej, na czas remontu budynku "Hydromechanika", od dnia 12.10.2018 r. zostanie na stałe zamknięty przejazd pomiędzy budynkami "Hydromechanika" (11) oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12).

Wjazd na teren Politechniki odbywać się będzie jak dotychczas, jednak bez możliwości przejazdu pomiędzy budynkami "Hydromechanika" oraz WEiA.

Ruch pieszy przy terenie budowy zostanie przeniesiony pomiędzy budynki Wydziału Mechanicznego - Laboratorium Maszynowe (15) a Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12).

Wyjścia z budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) od strony budynku "Hydromechanika" zostaną zachowane.

Plan organizacji ruchu dostępny jest w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/db15fb12-2475-4ee9-a267-606ca020b57b

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia ruchu między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 27.09.2018)

1 października 2018 r. w godzinach 11:00-15:00, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w remontowanym budynku Hydromechaniki, zostanie zamknięta droga dla pojazdów i ruchu pieszego między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) a budynkiem Hydromechaniki (11).

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 21.09.2018)

24 września 2018 r. w godzinach 11:00-14:00 w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w remontowanym budynku Hydromechaniki zostanie zamknięta droga dla pojazdów i ruchu pieszego między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) a budynkiem Hydromechaniki (11).

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 14.09.2018)

17 września 2018r w godzinach 7:00-15:00 w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w remontowanym budynku Hydromechaniki zostanie zamknięta droga dla pojazdów i ruchu pieszego między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) a budynkiem Hydromechaniki (11). Zostanie również zamknięty parking na wysokości budynku WEiA (12).

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 23.08.2018)

w terminie od 27 do 31 sierpnia 2018 r. w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w remontowanym budynku Hydromechaniki zostanie zamknięta droga dla pojazdów i ruchu pieszego pomiędzy budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) a budynkiem Hydromechaniki (11). Zostanie również zamknięty parking na wysokości budynku WEiA (12).

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia parkingu naziemnego oraz poziomu hali garażowej -2 (poziom czerwony) przy Nanotechnoligii A

w dniu 23 lipca 2018 r. (w godzinach 6:00 – 16:00), w związku z prowadzonymi pracami betoniarskimi, zostanie zamknięty parking naziemny oraz parking w hali garażowej na poziomie -2 (poziom czerwony) przy Nanotechnologii A (budynek nr 4).

Zostanie również wyłączona z użytku zewnętrzna klatka schodowa do parkingu podziemnego. Proszę o korzystanie z klatki schodowej znajdującej się w budynku Nanotechnologii.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu i oznakowania na skrzyżowaniu ulicy Traugutta i ulicy Sobieskiego (z dn. 29.06.2018)

Zarząd Dróg i Zieleni wprowadził nowe oznakowanie na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Sobieskiego.

Ulica Siedlicka jest drogą wewnętrzną oznaczoną jako strefa ruchu, z której wjazd na ww. skrzyżowanie jest włączaniem się do ruchu zgodnie z art.17 Prawa o ruchu drogowym.

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Proszę o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia parkingu naziemnego przy Nanotechnologii A (z dn. 15.06.2018)

w dniu  18 czerwca 2018 r. w związku z odbywającą się konferencją „Wolność - Suwerenność - Praworządność” zostanie zamknięty parking naziemny przy Nanotechnologii A (budynek nr 4).

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. organizacji koncertu „Muzyka wody i ognia” (z dn. 14.06.2018)

w związku z przygotowaniami i organizacją koncertu plenerowego „Muzyka wody i ognia”, uprzejmie informujemy o następujących zmianach:

1.   Gmach Główny

 - od dnia 14.06.2018 r. od godz. 22.00 do dnia 17.06.2018 r. do godz. 12.00 będzie nieczynne wejście przez drzwi główne do Gmachu Głównego. Wejścia do budynku będą możliwe tylko drzwiami bocznymi.

-  w dniu koncertu, tj. 16.06.2018 r. od godz. 18.00 do godz. 24.00 będzie obowiązywał zakaz wejścia do Gmachu Głównego (zakaz nie będzie dotyczył osób posiadających identyfikatory i związanych z organizacją koncertu – wykonawcy, obsługa). Osoby przebywające w Gmachu Głównym, które znalazły się w nim przed godz. 18.00, będą mogły opuścić budynek wyjściem bocznym przy Audytorium Maximum.

2.   parking naziemny przy budynku Nanotechnologii A

W dniu koncertu, tj. 16.06.2018 r., ze względu na pokaz pirotechniczny zostanie zamknięty parking naziemny przy budynku Nanotechnologii A (budynek nr 4). Zapraszamy do korzystania z parkingów przy ulicy Fiszera, przy Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

3.     parking podziemny przy budynku Nanotechnologii A

W dniu koncertu, tj. 16.06.2018 r., nie będzie obowiązywał przydział miejsc parkingowych na parkingu podziemnym przy budynku Nanotechnologii A (budynek nr 4).
Do korzystania z parkingu oprócz jego użytkowników uprawnieni będą organizatorzy koncertu, wykonawcy oraz obsługa koncertu.  
Wyjazd z parkingu będzie możliwy 30 min. po zakończeniu pokazu pirotechnicznego.

Przepraszamy za utrudnienia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. wyłączenia miejsc postojowych 7 czerwca 2018 r. (z dn. 6.06.2018)

W dniu  7 czerwca 2018 r. w związku z odbywającym się DNIEM ZIEMNIAKA zostanie zamknięty parking naziemny przy Nanotechnologi A (budynek nr 4)

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu 23-27 maja 2018 r. (z dn. 22.05.2018)

W dniach 23-27 maja 2018 r. w związku z odbywającym się Bałtyckim Festiwalem Nauki wystąpią utrudnienia w ruchu oraz zostaną zajęte miejsca parkingowe:

  • przed budynkiem WCh A (6) 23-27 maja
  • przed halą budynku WILiŚ (20) 24-25 maja
  • przed budynkiem WILIiŚ (20) i budynkiem (14) 23-27 maja
  • przy pawilonie jugosłowiańskim (43) 23 maja
  • na parkingu pomiędzy budynkiem Centrum Nanotechnologii A (4) i budynkiem Portierni Głównej (3) 26 maja

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Proszę również wszystkich kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na liczne poruszające się po kampusie grupy dzieci i młodzieży.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. wyłączenia miejsc postojowych w dniach 13 i 14.12.2017 r. (z dn. 12.12.2017)

13 grudnia 2017 w związku odbywającym się Konwentem PG zostaną wyłączone miejsca postojowe znajdujące się przy Aud. Maximum.

14 grudnia 2017 w związku z montażem pawilonu gastronomicznego zostaną wyłączone wszystkie miejsca postojowe pomiędzy Budynkami Chemia A i Chemia B.

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. obowiązku aktualizacji numerów rejestracyjnych samochodów (z dn. 24.10.2017)

proszę o bieżące aktualizowanie danych, w tym numerów rejestracyjnych samochodów przez osoby uprawnione do wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej, zgodnie z pismem okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. w pkt 3 załącznika:

  1. Zasady korzystania z kart wjazdu:

1) każda karta jest przypisana do konkretnego użytkownika,

2) karty nie wolno udostępniać osobom trzecim

3) użytkownik jest zobowiązany powiadomić wystawcę karty o każdej zmianie danych, na podstawie których karta została wydana. Zmiany należy zgłaszać na adres: kartawjazdu.dom@pg.edu.pl

W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego lub korzystania z drugiego samochodu proszę o bieżące przekazywanie informacji do Działu Ochrony Mienia.

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność numerów rejestracyjnych z odczytami karty wjazdu, karta będzie blokowana bez możliwości jej użycia do czasu wyjaśnienia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu przy budynku WM (z dn. 6.10.2017)

w terminie od 7 do 11 października 2017 r. w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga pomiędzy Wydziałem Mechanicznym (40) a Pawilonami Jugosłowiańskimi (44) (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia parkingu przy ul. Siedlickiej (z dn. 2.10.2017)

w związku z remontem elewacji na Budynku A Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, parking przy ul. Siedlickiej jest zamknięty dla gości i służy jako zaplecze budowy. Po zakończeniu inwestycji parking zostanie udostępniony tylko dla pracowników PG posiadających uprawnienia do parkowania na terenie kampusu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu przy budynku WOiO (z dn. 19.09.2017)

w terminie od 20 września  do 4 października 2017 r.  w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga  wzdłuż  budynku WOiO (30). (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy pawilonem jugosłowiańskim a budynkiem WOiO (z dn. 15.09.2017)

od 18 do 25 września 2017 r.  w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga pomiędzy pawilonem jugosłowiańskim (43) a budynkiem WOiO (30). (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu - wjazd od ul.Traugutta (z dn. 15.09.2017)

od 18 września 2017 r., w związku z rozbudową i przebudową budynku Chemia C Wydziału Chemicznego, zostanie zmieniona organizacja ruchu dla pojazdów wjeżdżających na teren kampusu bramą przy ulicy Traugutta od strony Zespołu Opieki Zdrowotnej (mapka).

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera.