Komunikat dot. zamknięcia ruchu między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 5.10.2018)

Ze względu na bezpieczeństwo studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej, na czas remontu budynku "Hydromechanika", od dnia 12.10.2018 r. zostanie na stałe zamknięty przejazd pomiędzy budynkami "Hydromechanika" (11) oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12).

Wjazd na teren Politechniki odbywać się będzie jak dotychczas, jednak bez możliwości przejazdu pomiędzy budynkami "Hydromechanika" oraz WEiA.

Ruch pieszy przy terenie budowy zostanie przeniesiony pomiędzy budynki Wydziału Mechanicznego - Laboratorium Maszynowe (15) a Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12).

Wyjścia z budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) od strony budynku "Hydromechanika" zostaną zachowane.

Plan organizacji ruchu dostępny jest w Repozytorium pod adresem:

https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/db15fb12-2475-4ee9-a267-606ca020b57b

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia ruchu między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 27.09.2018)

1 października 2018 r. w godzinach 11:00-15:00, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w remontowanym budynku Hydromechaniki, zostanie zamknięta droga dla pojazdów i ruchu pieszego między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) a budynkiem Hydromechaniki (11).

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 21.09.2018)

24 września 2018 r. w godzinach 11:00-14:00 w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w remontowanym budynku Hydromechaniki zostanie zamknięta droga dla pojazdów i ruchu pieszego między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) a budynkiem Hydromechaniki (11).

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 14.09.2018)

17 września 2018r w godzinach 7:00-15:00 w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w remontowanym budynku Hydromechaniki zostanie zamknięta droga dla pojazdów i ruchu pieszego między budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) a budynkiem Hydromechaniki (11). Zostanie również zamknięty parking na wysokości budynku WEiA (12).

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a budynkiem Hydromechaniki (z dn. 23.08.2018)

w terminie od 27 do 31 sierpnia 2018 r. w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w remontowanym budynku Hydromechaniki zostanie zamknięta droga dla pojazdów i ruchu pieszego pomiędzy budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (12) a budynkiem Hydromechaniki (11). Zostanie również zamknięty parking na wysokości budynku WEiA (12).

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia parkingu naziemnego oraz poziomu hali garażowej -2 (poziom czerwony) przy Nanotechnoligii A

w dniu 23 lipca 2018 r. (w godzinach 6:00 – 16:00), w związku z prowadzonymi pracami betoniarskimi, zostanie zamknięty parking naziemny oraz parking w hali garażowej na poziomie -2 (poziom czerwony) przy Nanotechnologii A (budynek nr 4).

Zostanie również wyłączona z użytku zewnętrzna klatka schodowa do parkingu podziemnego. Proszę o korzystanie z klatki schodowej znajdującej się w budynku Nanotechnologii.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu i oznakowania na skrzyżowaniu ulicy Traugutta i ulicy Sobieskiego (z dn. 29.06.2018)

Zarząd Dróg i Zieleni wprowadził nowe oznakowanie na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Sobieskiego.

Ulica Siedlicka jest drogą wewnętrzną oznaczoną jako strefa ruchu, z której wjazd na ww. skrzyżowanie jest włączaniem się do ruchu zgodnie z art.17 Prawa o ruchu drogowym.

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Proszę o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia parkingu naziemnego przy Nanotechnologii A (z dn. 15.06.2018)

w dniu  18 czerwca 2018 r. w związku z odbywającą się konferencją „Wolność - Suwerenność - Praworządność” zostanie zamknięty parking naziemny przy Nanotechnologii A (budynek nr 4).

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. organizacji koncertu „Muzyka wody i ognia” (z dn. 14.06.2018)

w związku z przygotowaniami i organizacją koncertu plenerowego „Muzyka wody i ognia”, uprzejmie informujemy o następujących zmianach:

1.   Gmach Główny

 - od dnia 14.06.2018 r. od godz. 22.00 do dnia 17.06.2018 r. do godz. 12.00 będzie nieczynne wejście przez drzwi główne do Gmachu Głównego. Wejścia do budynku będą możliwe tylko drzwiami bocznymi.

-  w dniu koncertu, tj. 16.06.2018 r. od godz. 18.00 do godz. 24.00 będzie obowiązywał zakaz wejścia do Gmachu Głównego (zakaz nie będzie dotyczył osób posiadających identyfikatory i związanych z organizacją koncertu – wykonawcy, obsługa). Osoby przebywające w Gmachu Głównym, które znalazły się w nim przed godz. 18.00, będą mogły opuścić budynek wyjściem bocznym przy Audytorium Maximum.

2.   parking naziemny przy budynku Nanotechnologii A

W dniu koncertu, tj. 16.06.2018 r., ze względu na pokaz pirotechniczny zostanie zamknięty parking naziemny przy budynku Nanotechnologii A (budynek nr 4). Zapraszamy do korzystania z parkingów przy ulicy Fiszera, przy Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

3.     parking podziemny przy budynku Nanotechnologii A

W dniu koncertu, tj. 16.06.2018 r., nie będzie obowiązywał przydział miejsc parkingowych na parkingu podziemnym przy budynku Nanotechnologii A (budynek nr 4).
Do korzystania z parkingu oprócz jego użytkowników uprawnieni będą organizatorzy koncertu, wykonawcy oraz obsługa koncertu.  
Wyjazd z parkingu będzie możliwy 30 min. po zakończeniu pokazu pirotechnicznego.

Przepraszamy za utrudnienia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. wyłączenia miejsc postojowych 7 czerwca 2018 r. (z dn. 6.06.2018)

W dniu  7 czerwca 2018 r. w związku z odbywającym się DNIEM ZIEMNIAKA zostanie zamknięty parking naziemny przy Nanotechnologi A (budynek nr 4)

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu 23-27 maja 2018 r. (z dn. 22.05.2018)

W dniach 23-27 maja 2018 r. w związku z odbywającym się Bałtyckim Festiwalem Nauki wystąpią utrudnienia w ruchu oraz zostaną zajęte miejsca parkingowe:

  • przed budynkiem WCh A (6) 23-27 maja
  • przed halą budynku WILiŚ (20) 24-25 maja
  • przed budynkiem WILIiŚ (20) i budynkiem (14) 23-27 maja
  • przy pawilonie jugosłowiańskim (43) 23 maja
  • na parkingu pomiędzy budynkiem Centrum Nanotechnologii A (4) i budynkiem Portierni Głównej (3) 26 maja

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Proszę również wszystkich kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na liczne poruszające się po kampusie grupy dzieci i młodzieży.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. wyłączenia miejsc postojowych w dniach 13 i 14.12.2017 r. (z dn. 12.12.2017)

13 grudnia 2017 w związku odbywającym się Konwentem PG zostaną wyłączone miejsca postojowe znajdujące się przy Aud. Maximum.

14 grudnia 2017 w związku z montażem pawilonu gastronomicznego zostaną wyłączone wszystkie miejsca postojowe pomiędzy Budynkami Chemia A i Chemia B.

Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. obowiązku aktualizacji numerów rejestracyjnych samochodów (z dn. 24.10.2017)

proszę o bieżące aktualizowanie danych, w tym numerów rejestracyjnych samochodów przez osoby uprawnione do wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej, zgodnie z pismem okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. w pkt 3 załącznika:

  1. Zasady korzystania z kart wjazdu:

1) każda karta jest przypisana do konkretnego użytkownika,

2) karty nie wolno udostępniać osobom trzecim

3) użytkownik jest zobowiązany powiadomić wystawcę karty o każdej zmianie danych, na podstawie których karta została wydana. Zmiany należy zgłaszać na adres: kartawjazdu.dom@pg.edu.pl

W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego lub korzystania z drugiego samochodu proszę o bieżące przekazywanie informacji do Działu Ochrony Mienia.

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność numerów rejestracyjnych z odczytami karty wjazdu, karta będzie blokowana bez możliwości jej użycia do czasu wyjaśnienia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu przy budynku WM (z dn. 6.10.2017)

w terminie od 7 do 11 października 2017 r. w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga pomiędzy Wydziałem Mechanicznym (40) a Pawilonami Jugosłowiańskimi (44) (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zamknięcia parkingu przy ul. Siedlickiej (z dn. 2.10.2017)

w związku z remontem elewacji na Budynku A Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, parking przy ul. Siedlickiej jest zamknięty dla gości i służy jako zaplecze budowy. Po zakończeniu inwestycji parking zostanie udostępniony tylko dla pracowników PG posiadających uprawnienia do parkowania na terenie kampusu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. zmiany organizacji ruchu przy budynku WOiO (z dn. 19.09.2017)

w terminie od 20 września  do 4 października 2017 r.  w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga  wzdłuż  budynku WOiO (30). (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu pomiędzy pawilonem jugosłowiańskim a budynkiem WOiO (z dn. 15.09.2017)

od 18 do 25 września 2017 r.  w związku z budową sieci ciepłowniczej zostanie zamknięta droga pomiędzy pawilonem jugosłowiańskim (43) a budynkiem WOiO (30). (mapka)

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dot. utrudnień w ruchu - wjazd od ul.Traugutta (z dn. 15.09.2017)

od 18 września 2017 r., w związku z rozbudową i przebudową budynku Chemia C Wydziału Chemicznego, zostanie zmieniona organizacja ruchu dla pojazdów wjeżdżających na teren kampusu bramą przy ulicy Traugutta od strony Zespołu Opieki Zdrowotnej (mapka).

Proszę zwrócić uwagę na zmienione oznakowanie oraz zachować szczególną ostrożność.

Wszystkich kierowców zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera.

Jednocześnie przypominam, że wjazd dla wszystkich gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera.