Firma / Umowa             Dotyczy Postępowanie                  Okres umowy

SUPONEX

Konserwacja i naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych

(protokół - karta usługi)

ZP/123/055/U/19

04.07.2019 30.06.2021

AGENCJA OCHRONY LEX-CRIMEN

Monitoring systemów alarmu pożaru

(procedura postępowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego)

ZZ/01/054/U/18                      

01.06.2018 31.05.2020