Firma / Umowa             Dotyczy Postępowanie                  Okres umowy

SUPONEX

Konserwacja i naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych

ZP/104/055/U/17

20.07.2017 30.06.2019

TP TELTECH

Monitoring systemów alarmu pożaru

ZZ/01/54/U/16                      

01.06.2016 31.05.2018