W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i pojazdów oraz koniecznością zapewnienia przejezdności dróg pożarowych na terenie kampusu, obok istniejacego oznakowania pionowego jest wykonywane dodatkowe oznakowanie poziome.