Od 15 maja wjazd dla gości jest możliwy jedynie na parking przy ulicy Fiszera. Jest on obsługiwany przez strażnika od poniedziałku do soboty w godzinach 07:00-17:00. W załączeniu link do komunikatu kanclerza Marka Tłoka rozesłanego przez Biuro Rektora e-mailem 25 kwietnia 2017:

Parking dla gości: mapka.  

Parking dla gości: mapka2

 

Chciałbym również przypomnieć, że zgodnie z Pismo okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r w załączonym regulaminie jest opisana zasada zgłaszania wjazdów jednorazowych:

1. Wjazdy jednorazowe (na parking Fiszera):

1) wjazdy jednorazowe, niecykliczne i niepowtarzalne w ciągu semestru tylko na wniosek, dla gości Uczelni są możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu:

a) e-mailem na adres cerber@pg.edu.pl przez dyrektorów jednostek/kierowników jednostek organizacyjnych lub uprawnione osoby

b) telefonicznie (tel. 14-32) przez dyrektorów jednostek/kierowników jednostek organizacyjnych lub uprawnione osoby,

2) wjazdy grup gości seminariów i konferencji na teren kampusu możliwe są za zgodą kanclerza na wniosek dyrektorów jednostek/kierowników jednostek organizacyjnych