Opłata za użytkowanie pilota wynosi 100 zł (w tym 50 zł kaucji zwrotnej). Należność będzie przyjmowana w sekretariacie naszego działu w dniach:

 

5 i 6.10.2016 (w godz. 8.00-15.00)

 

Regulamin dostępny jest na stronie SSPG:

https://sspg.pl/wp-content/uploads/2011/10/REGULAMIN2013.pdf