Informujemy, że zgodnie z Pismem Okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. karty uprawniające do wjazdu samochodem na teren Uczelni mogą otrzymać:

studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych

  • karta ważna do końca semestru (zimowego do końca lutego, letniego do końca września)
  • karta aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę
  • w przypadkach innego cyklu semestrów zgodnie z informacją z wydziałów

Koszt zakupu karty to 80 zł, a przedłużenie już posiadanej to 50 zł.

Zainteresowanych studentów zapraszamy do sekretariatu naszego działu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

ORAZ DODATKOWO:

22.02 (w godz. 7.30-17.00)23.02 (w godz. 8.00-14.00)

1.03 (w godz. 7.30-17.00) 2.03 (w godz. 8.00-14.00)

8.03 (w godz. 7.30-17.00)9.03 (w godz. 8.00-14.00)

Szczegółowych informacji udziela sekretariat działu, tel. 58 / 347-23-38 lub 58 / 347-22-74.