Informujemy, że zgodnie z Pismem Okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. karty uprawniające do wjazdu samochodem na teren Uczelni mogą otrzymać:

studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych

  • karta ważna do końca semestru (zimowego do końca lutego, letniego do końca września)
  • karta aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę
  • w przypadkach innego cyklu semestrów zgodnie z informacją z wydziałów

Zainteresowanych studentów zapraszamy do sekretariatu naszego działu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

oraz DODATKOWO w dniach 5.10, 12.10 i 19.10 w godzinach 7.30 - 17.00. 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat działu, tel. 58 / 347-23-38 lub 58 / 347-22-74.