Miejsca postojowe dla studentów

Zmotoryzowani studenci mają do dyspozycji dwa place postojowe zlokalizowane przy ul. Traugutta, pierwszy bezpośrednio za gmachem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, a drugi pomiędzy budynkami Centrum Obsługi Technicznej a Laboratorium Linte2. Place zabezpieczone są szlabanami, a z miejsc postojowych mogą korzystać wyłącznie studenci, których legitymacje zostaną aktywowane w systemie obsługującym szlabany. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Jak aktywować legitymację studencką, by uprawniała do wjazdu na place postojowe?

Szczegółowe informacje dot. zapisania się na listę tworzoną przez Samorząd Studentów dostępne są na stronie SSPG.

Wykaz osób trafi do sekretariatu Działu Ochrony Mienia, który po przyjęciu opłaty rocznej na dany rok akademicki aktywuje legitymację studencką w systemie obsługującym szlabany na uczelni. Wówczas student za pomocą aktywnej legitymacji będzie mógł wjechać na place postojowe przy ul. Traugutta po jej zbliżeniu do czytnika kart.

Zasady korzystania z miejsc postojowych określa REGULAMIN.

 

Gdzie i kiedy aktywować legitymację studencką?

Legitymację można aktywować w sekretariacie DOM (budynek nr 3 na mapie kampusu) / wg zasad podanych przez SSPG.