Lp. Ubezpieczenie Numer postępowania          Ubezpieczyciel OWU Okres umowy Wnioski         
1 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PG

ZP/96/055/U/18

 

Treść:

SIWZ

Klauzule

Polisa OC

Interrisk

OC

Szyby

Wszystkie Ryzyka

Sprzęt elektroniczny

01.07.2018 30.06.2020 Klauzula 5
Klauzula 6

2

Ubezpieczenie NNW studentów, doktorantów i pracowników PG wyjeżdżających służbowo i na praktyki ZP/234/055/U/17 UNIQA OWU 01.01.2018 31.12.2019 Zgłoszenie
3 Ubezpieczenie pojazdów jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ZP/229/055/U/17 UNIQA

AC

Assistance

NNW

OC

01.01.2018 31.12.2019 -
4 Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie bagażu pracowników PG, studentów PG, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez PG poza granicami Polski

ZP/138/055/U/17

 

Treść:

Umowa

UNIQA OWU 21.08.2017 20.08.2019 W sprawie ubezpieczenia proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami na danej jednostce PG lub z sekretariatem DOM
5

Ubezpieczenie jednostek pływających - część A: jachty, łodzie motorowe, sprzęt pływający

Ubezpieczenie jednostek pływających - część B: jachty pełnomorskie

ZP/31/055/U/17

Cz. A WARTA

 

Cz. B WARTA

OWU

 

OWU

01.04.2017
31.03.2019

-