Lp. Ubezpieczenie Numer postępowania          Ubezpieczyciel OWU Okres umowy Wnioski         
1 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PG

ZP/103/055/U/20

 

Treść:

SIWZ + Klauzule

Polisa OC

Umowa

Interrisk

OC

Wszystkie Ryzyka

 

01.07.2020 30.06.2022 Klauzula 5
Klauzula 6

2

Ubezpieczenie NNW studentów, doktorantów i pracowników PG wyjeżdżających służbowo i na praktyki

ZP/289/055/U/19

 

Treść: Umowa

UNIQA OWU 01.01.2020 31.12.2021 Zgłoszenie
3 Ubezpieczenie pojazdów jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

ZP/290/055/U/19

 

Treść: Umowa

UNIQA

AC

Assistance

Mini Assistance

NNW

01.01.2020 31.12.2021 -
4 Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie bagażu pracowników PG, studentów PG, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez PG poza granicami Polski

ZP/190/055/U/19

 

Treść: Umowa

 

UNIQA OWU 21.08.2019 20.08.2021

Program ubezpieczeniowy

 

Ubezpieczyć mogą wyznaczeni pracownicy na danej jednostce PG lub pracownicy sekretariatu DOM

5

Ubezpieczenie:

- jednostek pływających i sprzętu wodnego cz. A

- jachtów morskich cz. B

ZP/18/055/U/21

WARTA cz. A

WARTA cz. B

WARTA

OWU

 

01.04.2021
31.03.2023

-