Dla studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dla studentów

Ubezpieczenia dla studentów

W roku akademickim 2021/2022 ofertę sprzedaży ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej przygotowały :

InterRisk - oferty  

GENERALI - oferty dostępne na stronie: 

Kontakt w dni robocze od 7.30 do 15.30:

Piotr Glombin 
tel.: 784 094 687
agencja.pg@wp.pl

Całodobowe telefony alarmowe:

tel: 14-32 lub 99

tel: +48 58 347 14 32,

      +48 58 347 19 90