Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Kierownik Działu

mgr Kamil Barczak
Budynek Portierni Głównej pokój 2- Sekretariat
tel.: +48 58 347 23 38
kbarczak@pg.edu.pl


Sekcja administracji / ubezpieczeń

mgr inż. Jerzy Kurowski - gł. specjalista
Budynek Portierni Głównej pokój 3
tel.: +48 58 347 22 74, +48 608 303 086
jkur@pg.edu.pl

Piotr Glombin- st. specjalista administracyjno-ekonomiczny
Budynek Portierni Głównej pokój 2- Sekretariat
tel.: +48 58 347 22 74
pglombin@pg.edu.pl

mgr Dorota Poseł - Dzisiewicz - specjalista administracyjno-ekonomiczny
Budynek Portierni Głównej pokój 2- Sekretariat
tel.: +48 58 347 23 38
dordzisi@pg.edu.pl


Sekcja systemów technicznych

mgr inż. Piotr Wasila - gł. specjalista
Centrum Obsługi Technicznej pok. 6
tel.: +48 58 347 10 83, +48 666 055 607
pwasila@pg.edu.pl

mgr inż. Dawid Leszczyk - specjalista inż-techniczny
Centrum Obsługi Technicznej pok. 6
tel.: +48 58 347 10 81, +48 666 010 839
dawleszc@pg.edu.pl

inż. Krystian Kostrzyca - st. technik
Centrum Obsługi Technicznej pok. 6
tel.: +48 666 055 606
krykostr@pg.edu.pl


Sekcja dozoru

Połączenia wewnętrzne: 14-32 lub 99 (nr alarmowy)
Połączenia komórkowe: +48 58 347 14 32, +48 58 347 19 90


Sekcja portierni

Portiernia Główna: 14-32
Gmach Główny: 13-16
Skrzydło B: 27-03
EiA / główny budynek: 25-06
EiA / ul. Sobieskiego: 14-91
EiA / ul. Własna Strzecha: 24-20
WIMiO:  24-96
WILiŚ:  13-80
C. Nanotechnologii A: 15-11
CSA : 501-461-674

Całodobowe telefony alarmowe:

tel: 14-32 lub 99

tel: +48 58 347 14 32,

      +48 58 347 19 90