Studia niestacjonarne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studia niestacjonarne

Informujemy, że zgodnie z Pismem Okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. karty uprawniające do wjazdu samochodem na teren Uczelni mogą otrzymać:

studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych

  • karta ważna do końca semestru (zimowego - do końca lutego, letniego - do końca września)
  • karta aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę
  • w przypadkach innego cyklu semestrów zgodnie z informacją z wydziałów

Zainteresowanych studentów zapraszamy do sekretariatu naszego działu (budynek nr 3 na mapie kampusu) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Koszt zakupu karty to 80 zł, a przedłużenie już posiadanej to 50 zł.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat działu, tel. 58 / 347-23-38 lub 58 / 347-22-74.

Całodobowe telefony alarmowe:

tel: 14-32 lub 99

tel: +48 58 347 14 32,

      +48 58 347 19 90