Ubezpieczenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PG:

Numer postępowania: ZP/103/055/U/20
Treść: SIWZ + Klauzule , Polisa OC , Umowa 
Ubezpieczyciel : Interrisk
OWU: OC , Wszystkie Ryzyka
Okres umowy: 01.07.2020 - 30.06.2022
Wnioski: Klauzula 5 , Klauzula 6


2. Ubezpieczenie NNW studentów, doktorantów i pracowników PG wyjeżdżających służbowo i na praktyki:

Numer postępowania: ZP/289/055/U/19
Treść: Umowa
Ubezpieczyciel: UNIQA
OWU: OWU
Okres umowy: 01.01.2020 - 31.12.2021
Wnioski: Zgłoszenie


3. Ubezpieczenie pojazdów jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej:

Numer postępowania:  ZP/290/055/U/19
Treść: Umowa
Ubezpieczyciel: UNIQA
OWU: AC , Assistance , Mini Assistance , NNW
Okres umowy: 01.01.2020 - 31.12.2021
Wnioski : ---


4. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie bagażu pracowników PG, studentów PG, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez PG poza granicami Polski:

Numer postępowania: ZP/115/055/U/21
Treść: Umowa
Ubezpieczyciel: UNIQA
OWU: OWU
Okres umowy: 21.08.2021 - 20.08.2023
Wnioski: Program ubezpieczeniowy (Ubezpieczyć mogą wyznaczeni pracownicy na danej jednostce PG lub pracownicy sekretariatu DOM)


5. Ubezpieczenie: jednostek pływających i sprzętu wodnego cz. A oraz jachtów morskich cz. B:

Numer postępowania: ZP/18/055/U/21 , WARTA cz. A , WARTA cz. B
Ubezpieczyciel: WARTA
OWU: OWU
Okres umowy: 01.04.2021 - 31.03.2023
Wnioski : ---


6. Ubezpieczenie OC osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne, w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim:

Treść: Polisa OC, Aneks nr do polisy
Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
OWU: OWU
Okres umowy: 08.07.2021 - 07.07.2022
Wnioski : ---

Zgłoszenie szkody majątkowej

https://polisy.pg.edu.pl/

Zgłosić szkodę mogą wyznaczeni pracownicy w danej jednostce PG

Całodobowe telefony alarmowe:

tel: 14-32 lub 99

tel: +48 58 347 14 32,

      +48 58 347 19 90