Dział Osobowy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Osobowy

Kierownik działu

mgr Joanna Zielińska
Gmach B, pok. 110
+48 58 347 11 65, +48 58 347 25 68
joanna.zielinska@pg.edu.pl

Sekcja osobowa

Urszula Kuriata
Specjalista 
Gmach B, pok. 110
+48 58 347 11 65
urszula.kuriata@pg.edu.pl

mgr Marta Reclaf
Samodzielny referent
Gmach B, pok. 110
+48 58 347 25 68
marta.reclaf@pg.edu.pl

mgr Dagmara Miderska
Samodzielny referent
Gmach B, pok. 109
+48 58 347 16 51
dagmara.miderska@pg.edu.pl

lic. Sylwia Włodkowska
Specjalista
Gmach B, pok. 109
+48 58 347 22 47
sylwia.mendelska@pg.edu.pl

Sprawy nauczycieli akademickich

mgr Monika Byczkowska
Samodzielny referent
Gmach B, pok. 113
+48 58 348 66 64
monika.byczkowska@pg.edu.pl

mgr Jolanta Gawor
Specjalista
Gmach B pok. 113
+48 58 347 26 24
jolanta.gawor@pg.edu.pl

mgr inż. Ewa Pęczek
Specjalista
Gmach B pok. 113
+48 58 347 13 74
ewa.peczek@pg.edu.pl

Sprawy pracowników administracyjnych

mgr Alina Łabuzińska
Specjalista
Gmach B, pok. 112
+48 58 347 14 53
alina.labuzinska@pg.edu.pl

mgr Beata Przerada
Specjalista
Gmach B, pok. 112
+48 58 347 15 65
beata.przerada@pg.edu.pl

mgr Jolanta Sroka
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, pok. 112
+48 58 347 14 56
jolanta.sroka@pg.edu.pl

Sekcja socjalna

mgr Anna Lipińska
Specjalista
Gmach B, pok. 108
+48 58 347 29 56, +48 664 164 492
socjal@pg.edu.pl, anna.lipinska@pg.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Rucińska
Samodzielny referent 
Gmach B, pok. 108
+48 58 347 63 75
agnieszka.rucinska@pg.edu.pl

mgr Joanna Ziobro
Specjalista
Gmach B, pok. 108
+48 58 347 20 66
joanna.ziobro@pg.edu.pl