Zgodnie z zakresem wykonywanych zadań w skład Działu Osobowego wchodzi:

  • Sekcja Osobowa
  • Sekcja Socjalna