Medycyna pracy
Informujemy, że od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2021 r. badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są przez Centrum Medyczne Polmed: