Zabawa karnawałowa i paczki noworoczne

Informujemy, że 14 stycznia 2016 r. (niedziela) odbędzie się zabawa karnawałowa dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dot. zabawy zarnawałowej i paczek noworocznych. Termin składania wniosków mija 23 listopada (czwartek).

 

Dni wolne
Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z wyjątkiem służb dozoru) ustalono:

  • 22 grudnia 2017 r. dniem wolnym od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 11 listopada 2017 r. (Zarządzenie nr 37/2016)
  • 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę 6 stycznia 2018 r. (Zarządzenie nr 22/2017)

 

Przejazdy ulgowe dla pracowników Politechniki Gdańskiej
Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia na 2018 rok uprawnień do przejazdów z ulgą 50% w klasie dowolnej w pociągach ujętych w rozkładzie jazdy, uruchamianych przez przewoźników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowity koszt wykupu jednej legitymacji wynosi: 835 zł brutto i w całości ponosi go pracownik. Osobami uprawnionymi do korzystania z ulgi są pracownicy zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż do 31 grudnia 2018 r. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku legitymacja podlega zwrotowi bez możliwości zwrotu należności z tytułu części niewykorzystanej.

 

Dofinansowanie do wypoczynku 
Przypominamy, że termin uzupełniania wniosków o zaświadczenia dzieci o nauce oraz składania wniosków (w przypadku pracowników,  którzy w 2017 r. nie złożyli jeszcze wniosku) upływa 31 października (wtorek). Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dot. zimowej wypłaty dofinansowania do wypoczynku: 

 

Medycyna pracy
Informujemy, że od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne: