Dział Osobowy
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Sekcja Osobowa
+48 58 347 11 65
+48 58 347 25 68

Sekcja Socjalna
+48 58 347 20 66
+48 58 347 29 56
socjal@pg.edu.pl