Kierownik działu

mgr Joanna Zielińska
Kierownik działu
Gmach B pokój 110
(58) 347 11 65, (58) 347 25 68

Sekcja osobowa

Urszula Kuriata
Specjalista
Gmach B, 110
(58) 347 11 65
mgr Marta Reclaf
Samodzielny referent
Gmach B, 110
(58)347 25 68
mgr Dagmara Miderska
Samodzielny referent
Gmach B, 109
(58) 347 16 51
lic. Sylwia Włodkowska
Samodzielny referent
Gmach B, 109
(58) 347 22 47, (58) 347 16 51

Sprawy nauczycieli akademickich

mgr Monika Byczkowska
Samodzielny referent
Gmach B, 113
(58) 348-66-64
mgr Jolanta Gawor
Specjalista
Gmach B pokój 113
(58) 347 26 24
mgr inż. Ewa Pęczek
Specjalista
Gmach B pokój 113
(58) 347 13 74

Sprawy pracowników administracyjnych

mgr Alina Łabuzińska
Samodzielny referent
Gmach B, 112
+48 58 347 14 53
mgr Beata Przerada
Specjalista
Gmach B, 112
+48 58 347 15 65
mgr Jolanta Sroka
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 112
+48 58 347 14 56

Sekcja socjalna

mgr Anna Lipińska
Specjalista
Gmach B, 108
(58) 347 29 56, 664-164-492
mgr Marta Nilges-Szatkowska
Samodzielny referent
Gmach B, 108
58 348 63 75
mgr inż. Agnieszka Rucińska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B pokój 108
(58) 347 20 66
mgr Joanna Ziobro
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 108
(58) 347 20 66

Pani Agnieszka Rucińska - nieobecność usprawiedliwiona.