Kierownik

mgr Joanna Zielińska
Kierownik działu
Gmach B, 110
(58) 347 11 65, (58) 347 25 68

Sekcja osobowa

Urszula Kuriata
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B, 110
(58) 347 11 65
mgr Jolanta Mackiewicz
Specjalista
Gmach B, 109
(58) 347 16 51
mgr Aleksandra Rutkowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 109
(58) 347 22 47
Martyna Wierzbowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 110
48 58 347 25 68

Sekcja osobowa – sprawy nauczycieli

Sekcja osobowa – sprawy pracowników administracyjnych

mgr Alina Bobińska-Łabuzińska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 112
(58) 347 14 53
mgr Beata Przerada
Specjalista
Gmach B, 112
(58) 347 15 65
mgr Jolanta Sroka
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 112
(58) 347 14 56

Sekcja socjalna

mgr Anna Lipińska
Specjalista
Gmach B, 108
(58) 347 29 56, 664-164-492
lic. Sylwia Mendelska
Samodzielny referent
Gmach B, 108
(58) 347 20 66
mgr inż. Agnieszka Rucińska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 108
(58) 347 20 66
mgr Joanna Ziobro
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 108
(58) 348 63 75

Pani Agnieszka Rucińska przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.