Kierownik działu

mgr Joanna Zielińska
Kierownik działu
Gmach B pokój 110
(58) 347 11 65, (58) 347 25 68

Sekcja osobowa

Urszula Kuriata
Specjalista
Gmach B, 110
(58) 347 11 65, (58) 347 25 68
lic. Sylwia Mendelska
Samodzielny referent
Gmach B, 109
(58) 347 22 47, (58) 347 16 51
mgr Dagmara Miderska
Samodzielny referent
Gmach B, 109
58 347 16 51
mgr Martyna Wierzbowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 110
(58) 347 25 68

Sprawy nauczycieli akademickich

Sprawy pracowników administracyjnych

mgr Alina Łabuzińska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 112
(58) 347 14 53
mgr Beata Przerada
Specjalista
Gmach B, 112
(58) 347 15 65
mgr Jolanta Sroka
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 112
(58) 347 14 56

Sekcja socjalna

mgr Anna Lipińska
Specjalista
Gmach B pokój 108
(58) 347 29 56, 664-164-492
mgr Marta Nilges-Szatkowska
Samodzielny referent
Gmach B, 108
(58) 347 20 66
mgr inż. Agnieszka Rucińska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 108
(58) 347 20 66
mgr Joanna Ziobro
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 108
(58) 348 63 75

Pani Agnieszka Rucińska - nieobecność usprawiedliwiona.