Otwarty nabór wniosków do programu KATAMARAN NAWA Otwarty nabór wniosków do programu KATAMARAN NAWA

Celem głównym Programu KATAMARAN jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego...

Warsztaty komputerowe „Portal SEDIA - sprawdź możliwości skorzystania z HORYZONTU 2020 oraz poznaj jego następcę –HORYZONT EUROPA” Warsztaty komputerowe „Portal SEDIA - sprawdź możliwości skorzystania z HORYZONTU 2020 oraz poznaj jego następcę –HORYZONT EUROPA”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty komputerowe pn. „ Portal SEDIA - sprawdź możliwości skorzystania z...

Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 2/4.1.4/2019 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach poddziałania 4.1.4 programu POIR „Projekty aplikacyjne”.   Do kogo...

Konkurs 4/4.1.1/2019 WP INGA Konkurs 4/4.1.1/2019 WP INGA

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 4/4.1.1/2019 WP INGA organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach poddziałania 4.1.1 programu POIR: Strategiczne programy badawcze...

Konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV Konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach działania 1.2 programu POIR: Sektorowe programy B+R. Do...

Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach poddziałania 1.1.1 programu POIR: Badania przemysłowe i...

Konkurs 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” Konkurs 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 8/1.1.1/2019 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach poddziałania 1.1.1 programu POIR: Badania przemysłowe i prace rozwojowe...

Aktualizacja „Planu Działania na rok 2020” POWER Aktualizacja „Planu Działania na rok 2020” POWER

Instytucja Pośrednicząca informuje, że na podstawie uchwały nr 300 Komitetu Monitorującego PO WER z 29 stycznia br. Dyrektor NCBR, Pan dr inż. Wojciech Kamieniecki, w dniu 10 lutego 2020 r....

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II” Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza...

Konkurs CORE 2020 – otwarcie systemu składania wniosków na projekty polsko-luksemburskie Konkurs CORE 2020 – otwarcie systemu składania wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy o otwarciu systemu składania wniosków on-line w konkursie CORE 2020 ogłoszonym przez agencję luksemburską Fonds National de la Recherche (FNR).   Przypominamy, że w ramach...

Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop

Uprzejmie informujemy, iż 10 lutego 2020 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop.    Konkurs skupia się...

Zbliża się termin składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki Zbliża się termin składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin składania raportów rocznych do NCN. Pierwszy raport roczny z realizacji projektów/stażu podoktorskiego otrzymanych z środków krajowych  należy złożyć...

Brexit a udział partnerów z Wielkiej Brytanii w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków UE Brexit a udział partnerów z Wielkiej Brytanii w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków UE

Uprzejmie informujemy, że na stronie UK Research and Innovation (UKRI) znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat warunków realizacji projektów w programie Horyzont 2020, po wyjściu Wielkiej...

Webinarium: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – co to oznacza dla szkolnictwa wyższego i prowadzonych badań? Webinarium: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – co to oznacza dla szkolnictwa wyższego i prowadzonych badań?

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 lutego 2020 r. w godzinach 14.30-15.30 odbędzie się webinarium, podczas którego UUKi (Universities UK International) wraz z FCO Innovation Network i brytyjskim biurem...

Formularze wniosków ETIUDA 8 i SONATINA 4 dostępne Formularze wniosków ETIUDA 8 i SONATINA 4 dostępne

Informujemy, że w systemie  ZSUN/OSF  zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 8 i SONATINA 4.  OGŁOSZENIE ETIUDA 8 OGŁOSZENIE SONATINA 4 Termin składania wniosków do...

Uruchomione nabory w programie ERASMUS+ Uruchomione nabory w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w najbliższych naborach programu ERASMUS+. W celu dokonania zgłoszenia należy posłużyć się instrukcją na stronie FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Do...

NCBiR ogłosił VII polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe NCBiR ogłosił VII polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu ogłosiły konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz...

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na warsztaty "Wniosek ERC krok po kroku" Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza na warsztaty "Wniosek ERC krok po kroku"

Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w warsztatach „Wniosek ERC krok po kroku”, organizowanych przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN.   Warsztaty adresowane są do osób, które zamierzają...

NCBiR ogłasza otwarcie nowego konkursu Szafir w ramach programu Obronność i Bezpieczeństwo Państwa NCBiR ogłasza otwarcie nowego konkursu Szafir w ramach programu Obronność i Bezpieczeństwo Państwa

Celem głównym programu jest pobudzenie inicjatywy i aktywowanie kreatywnych naukowców, innowatorów i technologicznych wizjonerów oraz ukierunkowanie ich prac w kluczowych dla obronności i...

Biblioteka PG zaprasza na szkolenie pt."Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN" Biblioteka PG zaprasza na szkolenie pt."Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN"

Szkolenie porowadzi mgr Magladena Szuflita-Żurawka , osobno dla każdego wydziału.  Wszystkie szkolenia odbędą się w Sali Multimedialnej Biblioteki, pok. 100/4. Harmonogrma szkoleń przedstawiono...