Warsztaty "Ostatnie konkursy w programie HORYZONT 2020. Przygotuj z nami budżet" Warsztaty "Ostatnie konkursy w programie HORYZONT 2020. Przygotuj z nami budżet"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza do udziału w warsztatach mających na celu zapoznanie Państwa z zasadami tworzenia budżetu projektu w programie...

Preselekcja polskich wniosków do II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2019) Preselekcja polskich wniosków do II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2019)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłaszają otwarcie preselekcji do II polsko-chińskiego konkursu na wspólne projekty...

Formularze wniosków oraz wzory oświadczeń dla Wnioskodawców składających wnioski w konkursach NPRH dostępne na stronie MNiSW Formularze wniosków oraz wzory oświadczeń dla Wnioskodawców składających wnioski w konkursach NPRH dostępne na stronie MNiSW

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiły się formularze  wniosków oraz wzory oświadczeń dla wnioskujących w ramach konkursu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w czterech...

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - Otwarcie naboru wniosków w konkursach 2019 Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - Otwarcie naboru wniosków w konkursach 2019

NCBiR ogłosiło nabór wniosków w ramach międzynarodowych konkursów organizowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC. European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) to wspólna...

Seed Money - drugi nabór w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego Seed Money - drugi nabór w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Uprzejmie informujemy o szczegółach zbliżającego się, drugiego naboru na projekty Seed Money w programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Kilka podstawowych informacji poniżej:   ...

Nabór wiosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową Nabór wiosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin. Środki na projekty w ramach naboru są...

Informacja - zmiana na stanowisku Prorektora ds. nauki Informacja - zmiana na stanowisku Prorektora ds. nauki

Niniejszym informujemy, iż  z dniem 01.10.2019  osobą reprezentującą Politechnikę Gdańską w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, jest prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski -...

NCN i NCBR ogłaszają TANGO 4 – kolejna szansa na wdrożenia polskich badań podstawowych NCN i NCBR ogłaszają TANGO 4 – kolejna szansa na wdrożenia polskich badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach wspólnego przedsięwzięcia ogłaszają czwarty konkurs TANGO. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach...

Interreg BSR - nabór wniosków Interreg BSR - nabór wniosków

Od 01.10.2019 rozpoczął się nabór na projekty typu Extension stage dla projektów z 2 naboru regularnego w Programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Ważne informacje dotyczące naboru:...

Nabór wniosków w programie wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Belgią Nabór wniosków w programie wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Belgią

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Belgii . Środki na projekty w ramach...

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. „Projektowanie Uniwersalne” Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. „Projektowanie Uniwersalne”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 września 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego...

Konkursy POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 finansowane przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu „Badania stosowane” Konkursy POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 finansowane przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu „Badania stosowane”

Uprzejmie informujemy o otwarciu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dwóch konkursów na finansowanie polsko-norweskich projektów badawczych.   1. POLNOR 2019 -  konkursu na polsko-norweskie...

Konkurs GRIEG w ramach funduszy norweskich oraz EOG Konkurs GRIEG w ramach funduszy norweskich oraz EOG

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu w Narodowym Centrum Nauki terminu naboru wniosków w konkursie GRIEG   na finansowanie polsko-norweskich projektów badawczych do dnia 28 października 2019 r.  ...

Otwarcie naboru wniosków w inicjatywie ERA-NET Smart Grids Plus z zakresu magazynowania energii Otwarcie naboru wniosków w inicjatywie ERA-NET Smart Grids Plus z zakresu magazynowania energii

NCBiR ogłosiło czwarty międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET Smart Grids Plus (ERA-NET SES). Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu magazynowania energii. Temat...

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie SONATA 15 Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie SONATA 15

Kierownikiem projektu w konkursie SONATA 15  może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (tj. w okresie od 1.01.2012 –...

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie PRELUDIUM 18 Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie PRELUDIUM 18

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM 18 może być osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy...

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w nowym konkursie PRELUDIUM BIS1 Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w nowym konkursie PRELUDIUM BIS1

Kierownikiem w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS . Wnioski projektowe obejmujące badania podstawowe mogą być składane w...

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w nowej odsłonie konkursu OPUS 18 Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w nowej odsłonie konkursu OPUS 18

Konkurs OPUS 18 został od tej edycji poszerzony o elementy konkursu HARMONIA, w którym istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej...

Ogłoszenie III konkursu w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Ogłoszenie III konkursu w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP Wnioski o dofinansowanie...

Formularze wniosków w konkursach NPRH – moduł Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Fundamenty - dostępne Formularze wniosków w konkursach NPRH – moduł Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Fundamenty - dostępne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło formularz wniosków w konkursach Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.  NPRH składa się z trzech modułów: Moduł 1 - „Dziedzictwo narodowe” –...