Szkolenie dla wnioskodawców starających się o finansowanie w ramach konkursów OPUS17 oraz PRELUDIUM17 Szkolenie dla wnioskodawców starających się o finansowanie w ramach konkursów OPUS17 oraz PRELUDIUM17

szkolenie skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z NCN w ramach programów PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17 szkolenie odbędzie się w dniu 17 maja 2019 w godzinach ...

Konkursy PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17 Konkursy PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17

NCN już po raz siedemnasty otwiera nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM i OPUS, konkursy są przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynających karierę naukową jak i dla tych posiadających dorobek naukowy...

Konkurs na wspólne projekty w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia Konkurs na wspólne projekty w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie...

Premia na Horyzoncie 2 - ogłoszenie naboru wniosków Premia na Horyzoncie 2 - ogłoszenie naboru wniosków

MNiSW ogłosiło nabór wnisoków w ramach przedsięwzięcia "Premia na Horyzoncie 2". Wnioski można składać od 15 kwietnia 2019 r . Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia...

Zapowiedź tematów nowego konkursu sieci CHIST-ERA Zapowiedź tematów nowego konkursu sieci CHIST-ERA

Sieć CHIST-ERA zapowiada nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, którego ogłoszenie planowane jest na październik 2019 r. W ramach konkursu możliwe będzie składanie...

Nabór wniosków w programie wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Czechami Nabór wniosków w programie wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Czechami

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Czech . Środki na projekty w ramach naboru...

EIG CONCERT-Japan – otwarcie konkursu “Smart Water Management for Sustainable Society” EIG CONCERT-Japan – otwarcie konkursu “Smart Water Management for Sustainable Society”

NCBiR ogłosiło VI konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji...

Warsztaty "ERC Mentoring Initiative" w Wiedniu Warsztaty "ERC Mentoring Initiative" w Wiedniu

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują  14-15 czerwca 2019  roku warsztaty „ ERC Mentoring Initiative ”. Wydarzenie jest...

Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Francją Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Francją

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców. Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych...

NAWA zaprasza na serię webinariów dotyczacych Programów dla Instytucji NAWA zaprasza na serię webinariów dotyczacych Programów dla Instytucji

NAWA zaprasza na serię webinariów dotyczących Programów dla Instytucji: PROM, Promocja zagraniczna oraz KATAMARAN. Spotkania online skierowane są do polskich uczelni oraz jednostek naukowych...

Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru są...

Nabór wniosków w programie Welcome to Poland Nabór wniosków w programie Welcome to Poland

Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych...

Nabór wniosków w programie Welcome to Poland Nabór wniosków w programie Welcome to Poland

Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych...

Dzień z NAWA w Gdańsku 8 kwietnia Dzień z NAWA w Gdańsku 8 kwietnia

Organizowane przez NAWA wydarzenia mają na celu przybliżyć uczelniom oraz instytucjom ofertę oraz programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.  W trakcie spotkań zostaną przedstawione programy...

Otwarcie konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group Otwarcie konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group

Uprzejmie informujemy, że został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Photonics21 Mirror Group  na zasadach inicjatywy EUREKA. Cel konkursu:  wspieranie międzynarodowej...

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

NAWA ogłosiła nabór do programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej...

Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2 Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii...

Program GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych Program GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych

SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW - GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego oraz...

Konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze Konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund ogłosiły pierwszy międzynarodowy konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs jest skierowany do...

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na „Uczelnia dostępna” Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na „Uczelnia dostępna”

W dniu 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...