Tydzień z Horyzontem Europa Tydzień z Horyzontem Europa

HORYZONT EUROPA to następca Programu Ramowego na rzecz badań i innowacji HORYZONT 2020. Proponowany budżet tego mechanizmu w perspektywie 2021-2027 to ok. 95 mld EUR. Jego głównym celem jest...

Nabór wniosków w ramach PSF 2021 Call Nabór wniosków w ramach PSF 2021 Call

Instrument Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę...

Międzynarodowy konkurs sieci JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki Międzynarodowy konkurs sieci JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią  JPIAMR   ogłaszają konkurs  na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe,...

Otwarcie naboru wniosków w programie Neuron Cofund 2 Otwarcie naboru wniosków w programie Neuron Cofund 2

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzyło nabór wniosków w programie Neuron Cofund 2. Program angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej...

Otwarcie naboru wniosków w programie ERA-NET MARTERA Cofund  (call 2021) Otwarcie naboru wniosków w programie ERA-NET MARTERA Cofund (call 2021)

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzyło konkurs w programie ERA-NET Cofund MarTERA.  Celem inicjatywy MarTERA jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii morskich, tak aby...

Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021 Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021

W roku 2021 Fundusze Wyszehradzkie rozpisały trzy terminy zakończenia konkursów. Składać wnioski można odpowiednio w terminach: 1 stycznia - 1 lutego 2021 r. do 12:00; 1 maja - 1 czerwca 2021 r....

Zaproszenie dla instytucji naukowych, chcących utworzyć w swoich strukturach Centrum Dioscuri Zaproszenie dla instytucji naukowych, chcących utworzyć w swoich strukturach Centrum Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej.   Instytucja naukowa poprzez...

Otwarcie międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2020 Otwarcie międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2020

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel...

Termin złożenia raportu z wdrożenia – informacja Termin złożenia raportu z wdrożenia – informacja

Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został zamieszczony wzór raportu z wdrożenia.  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Wykonawca przedkłada raport z...

TANGO 5 - wspólna inicjatywa NCN i NCBiR TANGO 5 - wspólna inicjatywa NCN i NCBiR

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 5 . Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań...

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 23.12.2020 r. ogłasza Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 ...

GOSPOSTRATEG – V konkurs (na projekty zamawiane) GOSPOSTRATEG – V konkurs (na projekty zamawiane)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza V konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach...

Ogłoszenie konkursu międzynarodowego Weave-UNISONO Ogłoszenie konkursu międzynarodowego Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki ogłasza międzynarodowy konkurs  Weave-UNISONO  w oparciu o procedurę agencji wiodącej na  dwustronne  lub  trójstronne  projekty badawcze dla zespołów z następujących krajów...

Otwarcie naboru wniosków w konkursie sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases Otwarcie naboru wniosków w konkursie sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum nauki wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, dotyczące...

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL Call 2021 Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL Call 2021

Uprzejmie informujemy, że otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL.   Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z...

Ogłoszenie międzynarodowego konkursu POLLUX X / CORE 2021 Ogłoszenie międzynarodowego konkursu POLLUX X / CORE 2021

Agencja Luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2021  w obszarze „Industrial and Service Transformation”   na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty badawcze.   ...

Otwarcie naboru wniosków międzynarodowych w inicjatywie ERA-NET ENERDIGIT Otwarcie naboru wniosków międzynarodowych w inicjatywie ERA-NET ENERDIGIT

NCBiR informuje o uruchomieniu międzynarodowy konkursu zorganizowany w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES) z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.   Zakres...

Ogłoszenie konkursu SHENG 2 Ogłoszenie konkursu SHENG 2

NCN i NSFC ogłaszają międzynarodowy konkurs SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze. Wniosek można złożyć jedynie na finansowanie badań podstawowych w obszarze określonym w jednym z  paneli ...

XII konkurs w Programie LIDER XII konkurs w Programie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym,...

Ogłoszenie konkursu SONATINA 5 Ogłoszenie konkursu SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku...

Wyświetlanie 1 - 20 z 1 019 rezultatów.
z 51