Międzynarodowy konkurs sieci JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki Międzynarodowy konkurs sieci JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią  JPIAMR   ogłaszają konkurs  na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe,...

Otwarcie naboru wniosków w programie Neuron Cofund 2 Otwarcie naboru wniosków w programie Neuron Cofund 2

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzyło nabór wniosków w programie Neuron Cofund 2. Program angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej...

Otwarcie naboru wniosków w programie ERA-NET MARTERA Cofund  (call 2021) Otwarcie naboru wniosków w programie ERA-NET MARTERA Cofund (call 2021)

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzyło konkurs w programie ERA-NET Cofund MarTERA.  Celem inicjatywy MarTERA jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii morskich, tak aby...

Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021 Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021

W roku 2021 Fundusze Wyszehradzkie rozpisały trzy terminy zakończenia konkursów. Składać wnioski można odpowiednio w terminach: 1 stycznia - 1 lutego 2021 r. do 12:00; 1 maja - 1 czerwca 2021 r....

Zaproszenie dla instytucji naukowych, chcących utworzyć w swoich strukturach Centrum Dioscuri Zaproszenie dla instytucji naukowych, chcących utworzyć w swoich strukturach Centrum Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej.   Instytucja naukowa poprzez...

Otwarcie międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2020 Otwarcie międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2020

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel...

Termin złożenia raportu z wdrożenia – informacja Termin złożenia raportu z wdrożenia – informacja

Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został zamieszczony wzór raportu z wdrożenia.  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Wykonawca przedkłada raport z...

TANGO 5 - wspólna inicjatywa NCN i NCBiR TANGO 5 - wspólna inicjatywa NCN i NCBiR

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 5 . Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań...

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 23.12.2020 r. ogłasza Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 ...

GOSPOSTRATEG – V konkurs (na projekty zamawiane) GOSPOSTRATEG – V konkurs (na projekty zamawiane)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza V konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach...

Ogłoszenie konkursu międzynarodowego Weave-UNISONO Ogłoszenie konkursu międzynarodowego Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki ogłasza międzynarodowy konkurs  Weave-UNISONO  w oparciu o procedurę agencji wiodącej na  dwustronne  lub  trójstronne  projekty badawcze dla zespołów z następujących krajów...

Otwarcie naboru wniosków w konkursie sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases Otwarcie naboru wniosków w konkursie sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum nauki wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, dotyczące...

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL Call 2021 Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL Call 2021

Uprzejmie informujemy, że otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL.   Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z...

Ogłoszenie międzynarodowego konkursu POLLUX X / CORE 2021 Ogłoszenie międzynarodowego konkursu POLLUX X / CORE 2021

Agencja Luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2021  w obszarze „Industrial and Service Transformation”   na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty badawcze.   ...

Otwarcie naboru wniosków międzynarodowych w inicjatywie ERA-NET ENERDIGIT Otwarcie naboru wniosków międzynarodowych w inicjatywie ERA-NET ENERDIGIT

NCBiR informuje o uruchomieniu międzynarodowy konkursu zorganizowany w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES) z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.   Zakres...

Ogłoszenie konkursu SHENG 2 Ogłoszenie konkursu SHENG 2

NCN i NSFC ogłaszają międzynarodowy konkurs SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze. Wniosek można złożyć jedynie na finansowanie badań podstawowych w obszarze określonym w jednym z  paneli ...

XII konkurs w Programie LIDER XII konkurs w Programie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym,...

Ogłoszenie konkursu SONATINA 5 Ogłoszenie konkursu SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku...

I konkurs INFRASTARt I konkurs INFRASTARt

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt Celem Programu...

Seed money call for Swedish organizations in the Baltic Sea region Seed money call for Swedish organizations in the Baltic Sea region

Szwedzki Instytut zapewnia finansowanie wspólnych projektów, w których szwedzkie organizacje wspólnie z organizacjami z krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji i krajów Partnerstwa Wschodniego,...

Wyświetlanie 1 - 20 z 1 017 rezultatów.
z 51