Konkurs OPUS 16, SONATA 14 oraz PRELUDIUM 16 Konkurs OPUS 16, SONATA 14 oraz PRELUDIUM 16

OPUS jest konkursem przeznaczonym dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. SONATA   jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. ...

Zapowiedź konkursu JPI AMR z oporności na antybiotyki Zapowiedź konkursu JPI AMR z oporności na antybiotyki

Na grudzień 2018 r. zapowiedziano otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu  JPI AMR  (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki. Udział...

Nabór do programu STER ogłoszonego przez NAWA Nabór do programu STER ogłoszonego przez NAWA

Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje. ...

Szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w aplikacji, realizacji i ewaluacji” Szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w aplikacji, realizacji i ewaluacji”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie pn. „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w...

Uruchomienie 13. konkursu ERA-NET Bioenergy Uruchomienie 13. konkursu ERA-NET Bioenergy

Uprzejmie informujemy, że 22 października 2018 r. uruchomiono 13. międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących...

Szósty polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe Szósty polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

  NCBiR ogłasza szósty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań...

Otwarcie konkursu międzynarodowego w ramach programu ERA CoBioTech Otwarcie konkursu międzynarodowego w ramach programu ERA CoBioTech

  NCBiR ogłosiło otwarcie 2. międzynarodowego konkursu w ramach programu CoBioTECH pt. Biotechnology for a sustainable bioeconomy . Multidyscyplinarne wnioski muszą dotyczyć jednego z dwóch...

Nowy konkurs sieci CHIST-ERA Nowy konkurs sieci CHIST-ERA

Uprzejmie informujemy o otwarciu przez Narodowe Centrum Nauki naboru wniosków w nowym konkursie sieci CHIST-ERA, obejmującym następujące zakresy tematyczne: Analog Computing for Artificial...

Otwarcie naboru wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2 Otwarcie naboru wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce...

Nabór wniosków o udział w Programie International Alumni Nabór wniosków o udział w Programie International Alumni

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) dnia 15 października 2018 r. otworzyła nabór wniosków do programu International Alumni. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego uczelniom...

BiodivERsa – ogłoszenie nowego międzynarodowego konkursu z zakresu bioróżnorodności BiodivERsa – ogłoszenie nowego międzynarodowego konkursu z zakresu bioróżnorodności

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią  BiodivERsA  zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności. Konkurs obejmuje dwa odrębne działania ( Action A  i ...

Ważna informacja dla osób realizujących granty NCN Ważna informacja dla osób realizujących granty NCN

Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Nauki (NCN) został opublikowany list Dyrektora NCN, prof. Zbigniewa Błockiego w sprawie  „drapieżnych czasopism” (predatory journals). Są to...

Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/OSF Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/OSF

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki udostępniło w systemie ZSUN/OSF formularze wniosków dla konkursów: OPUS 16,  PRELUDIUM 16,  SONATA 14,  BEETHOVEN CLASSIC 3, BEETHOVEN LIFE 1.  ...

NAWA - Wymiana bilateralna Canaletto NAWA - Wymiana bilateralna Canaletto

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z polskich uczelni do składania wniosków na wymianę bilateralną pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską. Koncepcją konkursu jest...

Konkursy BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1 na finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych Konkursy BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1 na finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych

Uprzejmie informujemy o otwarciu dwóch konkursów na finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych wyróżniających się wybitnym poziomem naukowym: BEETHOVEN CLASSIC 3   - w zakresie nauk...

Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich” Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o dotację. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych....

Zapowiedź konkursu BiodivERsA Zapowiedź konkursu BiodivERsA

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w październiku 2018 r. zostanie ogłoszony konkurs organizowany przez konsorcjum BiodivERsA na międzynarodowe projekty badawcze wpisujące się w następującą...

III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Konkurs TANGO 3  ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego...

Konkurs: MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 Konkurs: MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8

MAESTRO jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.   konkursu MAESTRO 10 SONATA BIS jest konkursem  na...

Nabór wniosków w międzynarodowym konkursie naukowym WOLF PRIZE Nabór wniosków w międzynarodowym konkursie naukowym WOLF PRIZE

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatur polskich naukowców do prestiżowej międzynarodowej nagrody WOLF PRIZE. W tym roku prezydium nagrody WOLF PRIZE skupia swoją uwagę przede...

Wyświetlanie 1 - 20 z 707 rezultatów.
z 36