Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3 Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3

W ramach konkursu  MINIATURA 3  finansowane są pojedyncze działania naukowe np. badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Okres finansowania...

Formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4, SONATA BIS 9 dostępne w systemie ZSUN/OSF Formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4, SONATA BIS 9 dostępne w systemie ZSUN/OSF

W systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów  MAESTRO 11 , UWERTURA 4 , SONATA BIS 9 Termin składania wniosków do NCN 17 września 2019 r. Zgłoszenia z sytemu...

NCN poszukuje jednostek naukowych gotowych do utworzenia Centrów Dioscuri w III edycji konkursu NCN poszukuje jednostek naukowych gotowych do utworzenia Centrów Dioscuri w III edycji konkursu

Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej  Dioscuri  w ramach swojej struktury organizacyjnej. Program Dioscuri...

Program współpracy bilateralnej w ramach Biura Współpracy z Zagranicą PAN Program współpracy bilateralnej w ramach Biura Współpracy z Zagranicą PAN

Współpraca dwustronna z narodowymi akademiami nauk i innymi jednostkami równoważnymi realizowana jest na podstawie ponad 70 umów zawartych z partnerami z 41 krajów. Zakres działania realizowany we...

Ustanowienie programu MNiSW „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” Ustanowienie programu MNiSW „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze...

Nabór wniosków w programie wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Ukrainą Nabór wniosków w programie wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Ukrainą

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Ukrainy . Środki na projekty w ramach...

Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Uprzejmie informujemy o otwarciu przez Narodowe Centrum Nauki konkursu ALPHORN.   Jest to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim...

KE ustala przyszłe cele badań i innowacji finansowanych przez UE – weź udział w konsultacjach! KE ustala przyszłe cele badań i innowacji finansowanych przez UE – weź udział w konsultacjach!

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego i najbardziej ambitnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027) , którego budżet ma wynieść 100 mld euro....

Konkurs Conservation, Protection and Use Konkurs Conservation, Protection and Use

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłosiły konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów...

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4 i SONATA BIS 9 Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4 i SONATA BIS 9

Konkurs MAESTRO 11  jest skierowany do doświadczonych naukowców, w którym finansowanie jest przyznawane na realizację pionierskich badań naukowych, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W...

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursów GRIEG i IdeaLab Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursów GRIEG i IdeaLab

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki opublikowało prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursów GRIEG i IdeaLab, ogłoszonych w ramach III edycji funduszy EOG i funduszy...

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Szkoła Orłów" Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Szkoła Orłów"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach projektu pozakonkursowego "Szkoła Orłów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu...

Materiały z Dni informacyjnych – Fundusze norweskie i EOG Materiały z Dni informacyjnych – Fundusze norweskie i EOG

Uprzejmie informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami z Dni Informacyjnych, dotyczących nowej edycji Funduszy norweskich i EOG. Dni informacyjne były  organizowane przez NCBiR 19 i 25...

Konkursy GRIEG i IdeaLab ­ w ramach funduszy norweskich oraz EOG Konkursy GRIEG i IdeaLab ­ w ramach funduszy norweskich oraz EOG

Uprzejmie informujemy o otwarciu w Narodowym Centrum Nauki dwóch konkursów na finansowanie polsko-norweskich projektów badawczych. 1.  GRIEG  - konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze...

Konkurs ERC Advanced grants 2019 Konkurs ERC Advanced grants 2019

Do 29 sierpnia trwa nabór wniosków w konkursie na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants), którego organizatorem jest Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council –...

Szkolenie: Umiędzynarodowienie badań - granty w programie Horyzont 2020 szansą na wyjazd lub przyjęcie naukowca z zagranicy Szkolenie: Umiędzynarodowienie badań - granty w programie Horyzont 2020 szansą na wyjazd lub przyjęcie naukowca z zagranicy

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn. "Umiędzynarodowienie badań - granty w programie Horyzont 2020 szansą na wyjazd lub przyjęcie...

Trwa nabór do kolejnej edycji „Najlepszych z najlepszych 4.0.” Trwa nabór do kolejnej edycji „Najlepszych z najlepszych 4.0.”

Uprzejmie informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Najlepszy z najlepszych 4.0" O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której...

Ogłoszenie konkursu "Granty na granty - promocja jakości III" Ogłoszenie konkursu "Granty na granty - promocja jakości III"

Uprzejmie informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty". Konkurs skierowany jest do instytutów naukowych oraz uczelni wyższych, które złożyły wniosek projektowy...

Ogłoszenie Konkursu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Ogłoszenie Konkursu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

NCBR ogłasza Konkurs Nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa . Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem...