„Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe” (edycja 2017)

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą:

   „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe” (edycja 2017)

  Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych pod względem praktycznym projektów badawczo-rozwojowych poświęconych ochronie środowiska, wdrożeniu gospodarki cyrkularnej, wykorzystaniu energii z OZE, a także poprawie efektywności energetycznej.

  Termin składania wniosków upływa 30.04.2017 r.

  Przypominamy, że wniosek z załącznikiem KARTA PROJEKTU wraz ze zgłoszeniem projektu do finansowania do podpisu Prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej do dnia 21.04.2017r.

  Szczegółowe informacje o konkursie