"Pomorskie wdrożenia" (edycja 2017)

 • Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Pomorskie wdrożenia” (edycja 2017)

  Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie realizacji projektów służących wdrożeniu na terenie województwa pomorskiego innowacyjnych technologii w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia emisji do środowiska, ograniczenia wodochłonności lub energochłonności procesów produkcyjnych, wdrażania gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, jak i poprawy efektywności, wpisujących się w Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego dla województwa pomorskiego Pomorski Port Kreatywności 20201 ,Cel szczegółowy 1. Efektywne przedsiębiorstwa, Priorytet 1.1. Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki. 

   

  Termin składania wniosków upływa 30.04.2017 r.

   

  Przypominamy, że wniosek z załącznikiem KARTA PROJEKTU wraz ze zgłoszeniem projektu do finansowania do podpisu Prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej do dnia 21.04.2017 r.

   

  Szczegółowe informacje https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/pomorskie-wdrozenia-edycja-2017