Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

 • Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór zgłoszeń od polskich instytucji naukowych, które są gotowe na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury. Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 października 2017 roku. Zgłoszenia spełniające wymagania formalne zostaną opublikowane w planowanym na październik 2017 roku ogłoszeniu konkursu Dioscuri dla wybitnych naukowców szukających odpowiedniej instytucji naukowej w Polsce. W ramach tego konkursu planowane jest utworzenie 3 Centrów w Polsce.

  Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka, a jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Środkowej i Wschodniej Europie. Program umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

  Konkurs będzie skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

  W przypadku wygrania konkursu Dioscuri, instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri, jednocześnie instytucja naukowa musi zagwarantować spełnienie warunków podstawowych. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

  Instytucje naukowe mogą składać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem, że każde z nich będzie zgłoszone w innej dyscyplinie naukowej.

  Zgłoszenie należy wysłać do dnia 2 października 2017 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki.

  Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 25 września 2017 r. Osoby do kontaktu: Beata Toma beatoma@pg.edu.pl, Anita Wiśniewska aniwisni@pg.edu.pl..

  Szczegółowe informacje o konkursie