Heritage in Changing Environments Call

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach.
  Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie od trzech do pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie.

  W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze w trzech głównych obszarach:

  • Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym 
  • Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych 
  • Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych 

  Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa do 30 listopada 2017. Ogłoszenie wyników: maj 2018. Rozpoczęcie projektu: czerwiec-listopad 2018.

  Więcej informacji na stronie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie

   Osoba do kontaktu w dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl).