Informacja dotycząca audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

  • W związku z wprowadzonymi zmianami wytycznych dotyczących audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej informujemy, że audyt przeprowadzony przez certyfikowanego audytora jest obowiązkowy dla jednostek będących Promotorem projektu/Partnerem dla których zaplanowane dofinansowanie w projekcie jest równe bądź wyższe od kwoty 375.000 EUR (przeliczonej po kursie stosowanym przez Komisję Europejską z dnia ogłoszenia konkursu). 

    Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCBiR.