IV nabór w Programie Interreg Południowy Bałtyk (Interreg South Baltic) – do 30 czerwca 2017 r.

 • Uprzejmie przypominamy o kończącym się czwartym naborze w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, który upływa 30.06.2017 r.

  Przypominamy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do podpisu prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku na konkurs (tj. do dnia 22.06.2017 r.)

   

  Dokumentacja potrzebna do poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w programie Interreg Południowy Bałtyk opublikowana jest na stronie internetowej https://southbaltic.eu/call-for-proposals.

  Pakiet aplikacyjny w przypadku Lead Partnera (LP) składany jest w wersji elektronicznej, powinien on zawierać:

  - Wypełniony wniosek o dofinansowanie w formacie Excel;

  - Czytelny skan części aplikacji „confirmation page" podpisanej i ostemplowanej;

  - Czytelny skan deklaracji partnerskiej „project partner declarations” (wszyscy partnerzy oraz partner wiodący) oraz listy polecające (dla wszystkich partnerów stowarzyszonych) podpisane i ostemplowane;

  - Czytelny skan listów poparcia od koordynatorów SUE RMB (PAC/HAL EUSBSR) – dot. tylko projektów po uprzednim zgłoszeniu ich do projektów flagowych (Flagship project of the EUSBSR);

  W przypadku Project Partnera (PP) wymagana jest tylko podpisana i ostemplowana deklaracja partnerska.

   

  Wszystkie szczegółowe informacje, załączniki oraz aktualna wersja dokumentacji projektowej dostępne są na stronie internetowej programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 - https://southbaltic.eu/welcome. Uprzejmie prosimy wszystkich potencjalnych beneficjentów o zapoznanie się z zasadami aplikowania o środki w programie.