Kolejna edycja szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training for research managers”

 • W dniach 6-8 listopada br. w Brukseli odbędzie się kolejna edycja „V4 Training for research managers”, które jest organizowane przez biura państw Grupy Wyszehradzkiej.

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu kierowane jest do pracowników szkół wyższych, instytutów PAN, pozostałych instytutów naukowo-badawczych działających w obszarze nauk przyrodniczych, posiadających doświadczenie w zakresie aplikowania do Horyzontu 2020 i zainteresowanych rozwijaniem dotychczas zdobytej wiedzy oraz umiejętności.

  Wstępny program szkolenia znajduje się na stronie polskiego organizatora Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli: http://polsca.pan.pl/events/szkolenie-dla-menedzerow-badan-naukowych-brukseli-v4-training/

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz koszt pobytu w Brukseli.

  Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli oferuje dla jednego przedstawiciela Pomorskiego nocleg w mieszkaniu służbowym na czas pobytu w Brukseli.

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w „V4 Training for research managers” proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (maks. 1 strona) w języku angielskim na adres: polsca@polsca.pan.pl do 11 września 2017 roku do godziny 16:00.


  W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z Panią Sylwią Skwarą.

  Poniżej dane do kontaktu:

  Sylwia Skwara

  Senior Policy Officer for Innovation I Główny Specjalista ds. Innowacji

  POMORSKIE Regional EU Office | Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli

  Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles

  T (BE)+32 2 207 13 75 |T (PL)+48 58 333 43 13 |M+32 473 93 35 35

  E s.skwara@pomorskieregion.eu