Konkurs Digital Heritage

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Więcej informacji TUTAJ

    Nabór wniosków trwa od 24 kwietnia 2017 do 22 czerwca 2017.

    Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 14.06.2017r